Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie dz. nr 20/2 obręb Włocławek KM 90 przy ulicy Płockiej 54a we Włocławku

Doręczenie zgłoszenia


Zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2024.725; tekst jednolity)*

Znak sprawy: UA.AB.6743.3.38.2024

Data wpływu do organu: 21 maja 2024 r.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: osoba fizyczna

Adres robót budowlanych: ulica: Płocka 54a

Opis projektowanego obiektu: budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie
dz. nr 20/2 obręb Włocławek KM 90 przy ulicy Płockiej 54a we Włocławku.

* Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Informacja o wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie

Pismem z dnia 03 czerwca 2024 r. Prezydent Miasta Włocławek zaświadczył z urzędu, że brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu, na dokonane przez osobę fizyczną w dniu 21 maja 2024 r. zgłoszenie. W związku z powyższym zgłoszenie z dnia 21 maja 2024 r. dotyczące budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie dz. nr 20/2 obręb Włocławek KM 90 przy ulicy Płockiej 54a we Włocławku - stało się skuteczne z dniem 03 czerwca 2024 roku.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego