Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa sieci elektroenergetycznej (kablowej) nN poniżej 1 kV wraz z budową szafy Rack w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla oświetlenia drogowego oraz iluminacji mostu stalowego Marszałka Rydza Śmigłego we Włocławku”, na terenie dz. nr 2/29 obręb Włocławek KM 23 oraz dz. nr 11 i 102 obręb Włocławek KM 46 przy ulicy Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku.

Doręczenie zgłoszenia


Zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2024.725; z późn. zm.)*

Znak sprawy: UA.AB.6743.3.42.2024

Data wpływu do organu: 22 maja 2024 r.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Gmina Miasto Włocławek

Adres robót budowlanych: Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławek

Opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej (kablowej) nN poniżej 1 kV wraz z budową szafy Rack w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla oświetlenia drogowego oraz iluminacji mostu stalowego Marszałka Rydza Śmigłego we Włocławku”, na terenie dz. nr 2/29 obręb Włocławek KM 23 oraz dz. nr 11 i 102 obręb Włocławek KM 46 przy ulicy Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku.

* Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu zgłoszenia

Data upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane: 29 maja 2024 r. – z uwagi na wydane z urzędu przez Prezydenta Miasta Włocławek (na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane) zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (zaświadczenie z dnia 29.05.2024 r.).

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego