Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie budowy prefabrykowanej stacji transformatorowej z obsługą z zewnątrz „ZBOŻOWA 1”, przyłącza kablowego sn-15kV i linii kablowych nN-0,4kV dla hali magazynowej z budynkiem socjalno - biurowym, na terenie działek nr 4/56, 4/55,399 obręb Kawka przy ul. Zbożowej we Włocławku

Doręczenie zgłoszenia


Zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 tekst jednolity)*

Data wpływu do organu: 24 maja 2024 r.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora:  Energa – Operator S.A. Oddział w Toruniu reprezentowana przez Pana Andrzeja Raczkowskiego

Adres robót budowlanych: ul. Zbożowa, działki nr 4/56, 4/55, 399 ob­ręb Kawka we Włoc­ławku.

Opis projektowanego obiektu: budowa prefabrykowanej stacji transformatorowej z obsługą z zewnątrz „ZBOŻOWA 1”, przyłącza kablowego sn-15kV i linii kablowych nN-0,4kV dla hali magazynowej z budynkiem socjalno - biurowym, na terenie działek nr 4/56, 4/55, 399 ob­ręb Kawka przy ul. Zbożowej we Włocławku.

*Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego