Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 253/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokale użytkowe, w tym garaże, stanowiące własność, bądź będące w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek, które mogą zostać przeznaczone do oddania w najem osobom fizycznym, osobom prawnym oraz organizacjom na prowadzenie działalności gospodarczej lub statutowej w drodze przetargowej lub bezprzetargowej, po przedłożeniu stosownego wniosku.

Nr zarządzenia:
253
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokale użytkowe, w tym garaże, stanowiące własność, bądź będące w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek, które mogą zostać przeznaczone do oddania w najem osobom fizycznym, osobom prawnym oraz organizacjom na prowadzenie działalności gospodarczej lub statutowej w drodze przetargowej, lub bezprzetargowej, po przedłożeniu stosownego wniosku.
Data podpisania:
29-05-2024
Data wejścia w życie:
29-05-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2023 r. poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906, poz. 2029).

zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się wolne lokale użytkowe, w tym garaże, stanowiące własność, bądź będące w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek, objęte wykazem stanowiącym załącznik do zarządzenia, które mogą zostać przeznaczone do oddania w najem po złożeniu wniosku, zgodnie z załącznikiem nr 1 zarządzenia nr 444/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 grudnia 2020 r., określającego zasady gospodarowania lokalami użytkowymi, stanowiącymi własność Gminy Miasto Włocławek.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 4. Traci moc zarządzenie Prezydenta Miasta Włocławek nr 165/2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokale użytkowe stanowiące własność, bądź będące w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek, które mogą zostać przeznaczone do oddania w najem osobom fizycznym, osobom prawnym oraz organizacjom na prowadzenie działalności gospodarczej lub statutowej w drodze przetargowej, lub bezprzetargowej, po przedłożeniu stosownego wniosku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 253/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 maja 2024 r. (413,16KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 253/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 maja 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (25,04KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego