Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie zawiadamiające właścicieli działki nr 21 obręb Włocławek KM 112/1 przy ul. Żytniej 18 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy zgromadzonymi w wyniku rozpoznania wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków handlowo – usługowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m2 każdy wraz z infrastrukturą techniczną oraz 201 stanowiskami postojowymi, wewnętrznym układem drogowym, wiatą śmietnikową, wiatą na wózki, pylonem reklamowym i podziemnym zbiornikiem retencyjnym

Obwieszczenie


Na podstawie art. 53 ust. 1, 1c, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zawiadamiam właścicieli działki nr 21 obręb Włocławek KM 112/1 przy ul. Żytniej 18 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy zgromadzonymi w wyniku rozpoznania wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków handlowo – usługowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m2 każdy wraz z infrastrukturą techniczną oraz 201 stanowiskami postojowymi, wewnętrznym układem drogowym, wiatą śmietnikową, wiatą na wózki, pylonem reklamowym i podziemnym zbiornikiem retencyjnym na terenie działek nr 1/6, 66/8, 66/7, 66/6, 14/6, 15/6, 66/11, 1/10, 14/10, 66/9, 15/8, 20/6, 22/4, 23/10, 30/21, 66/10, 1/9, 14/9, 15/7, 20/4, 22/2 i 23/6 obręb Włocławek KM 112/1 przy ulicy Zielnej we Włocławku i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy dostępne będą w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, w terminie 7 dni od daty dokonania niniejszego obwieszczenia.

W przypadku niezapoznania się z aktami oraz niedoręczenia nowych dowodów w wyznaczonym terminie organ rozpatrujący niniejszą sprawę uwzględni tylko dowody będące w aktach sprawy.

Pouczenie

Obwieszczono dnia 29.05.2024 r.

Po upływie 14 dni od dnia obwieszczenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego