Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki nr 47/1 obręb Włocławek KM 86 przy ul. Barskiej 22 we Włocławku

Doręczenie zgłoszenia


Zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)*

Data wpływu do organu: 6 czerwca 2024 r.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora:  Pani Zofia Malinowska

Adres robót budowlanych: ul. Barska 22, działka nr 47/1 ob­ręb Włocławek KM 86 we Włoc­ławku.

Opis projektowanego obiektu: budowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki nr 47/1 ob­ręb Włoc­ławek KM 86 przy ul. Barskiej 22 we Włocławku.

*Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Informacja o wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie

W dniu 10 lipca 2024 r. Prezydent Miasta Włocławek wniósł sprzeciw na dokonane zgłoszenie (w drodze decyzji administracyjnej).

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego