Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie dla stron postępowania – opinia organu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Gdańsku dla zadania pn. „Zbieranie oraz przetwarzanie odpadów w instalacji rębaka stacjonarnego służącego do odzysku odpadów drewnopochodnych na części działki o nr ew. 149/8 obręb Rózinowo, miejscowość Włocławek”.

Obwieszczenie


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2024 r., poz. 572 j.t.)

zawiadamia się strony,

że została wydana opinia organu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zbieranie oraz przetwarzanie odpadów w instalacji rębaka stacjonarnego służącego do odzysku odpadów drewnopochodnych na części działki o nr ew. 149/8 obręb Rózinowo, miejscowość Włocławek”.

Strony mogą zapoznać się z ww. opinią:

  • w Urzędzie Miasta Włocławek w Wydziale Środowiska ul. 3 Maja 22, 87-800 Włocławek I piętro, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, tj.: poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30, wtorek w godz. 7:30 do godz. 17:00, piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00;

lub

W niniejszej sprawie występuje łącznie ponad 10 stron, wobec powyższego stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego-niniejsze obwieszczenie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek (ul. Zielony Rynek 11/13 oraz ul. 3 Maja 22) oraz na stronie internetowej tut. Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się
za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie zostało umieszczone w BIP oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek w dniu 10 czerwca 2024 r.

Załączniki:

PDFPostanowienie RZGW w Gdańsku (138,67KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego