Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 269/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Włocławek w 2024 roku

Nr zarządzenia:
269
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Włocławek w 2024 roku
Data podpisania:
11-06-2024
Data wejścia w życie:
11-06-2024

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 91 pkt 1 oraz art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407,1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 58 ust. 1 i art .60 ust. 2. pkt. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572, 1463 i 1688), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz § 5 pkt. 1 Uchwały Nr LXXI/179/2023 Rady Miasta Włocławek z 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 368) zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXXII/2/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 924), Zarządzeniem Nr 27/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 43/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 65/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 111/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXXIII/10/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 2233), Zarządzeniem Nr 162/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 166/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 191/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr LXXIV/47/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 2988), Zarządzeniem Nr 221/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 232/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 maja 2024 r., Uchwałą Nr III/9/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 maja 2024 r. i Zarządzeniem Nr 257/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2024 r.

zarządza się, co następuje

§ 1. Zaciągnąć kredyt krótkoterminowy w wysokości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) z przeznaczeniem na pokrycie występującego w roku 2024 przejściowego deficytu budżetowego.

§ 2. Źródłem dochodu , z którego kredyt zostanie sfinansowany będą dochody własne Gminy Miasta Włocławek.

§ 3. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 269/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 czerwca 2024 r. (227,06KB)
  2. DOCZarządzenie Nr 269/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 czerwca 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (41,50KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego