Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 270/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji do oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Włocławek dla uzdolnionych uczniów szkół z terenu Miasta Włocławek w 2024 roku.

Nr zarządzenia:
270
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie powołania Komisji do oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Włocławek dla uzdolnionych uczniów szkół z terenu Miasta Włocławek w 2024 roku.
Data podpisania:
11-06-2024
Data wejścia w życie:
11-06-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) w związku z §9 załącznika do uchwały nr XIX/64/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Włocławek dla uzdolnionych uczniów szkół z terenu miasta Włocławek zmienionej uchwałą nr XLII/29/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018 r. oraz uchwałą nr XXV/83/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 1935; z 2018 r. poz. 2395; z 2021 r. poz. 3345)

zarządza się, co następuje:

§1.1. Powołuje się Komisję do oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Włocławek dla uzdolnionych uczniów szkół z terenu miasta Włocławek w roku 2024, zwanej dalej „Komisją” w składzie:

  1. Anna Piętka – Przewodnicząca
  2. Agata Podlasin – Członek
  3. Olga Wujkowska – Członek.

2. Zadaniem Komisji jest:

  1. dokonanie oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Włocławek zgodnie z uchwałą nr XIX/64/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016r.
  2. rekomendowanie Prezydentowi Miasta Włocławek listy uczniów wytypowanych do Stypendium Prezydenta Miasta Włocławek;
  3. sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 270/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 czerwca 2024 r. (271,73KB)
  2. DOCZarządzenie Nr 270/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 czerwca 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (85,00KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego