Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 280/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 22 we Włocławku, ul. Toruńska 101

Nr zarządzenia:
280
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 22 we Włocławku ul. Toruńska 101
Data podpisania:
11-06-2024
Data wejścia w życie:
11-06-2024

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 i art. 63 ust. 1,10 i 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu powierza się Pani Agnieszce Moraczewskiej stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 22 we Włocławku, ul. Toruńska 101 od dnia 1 września 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2029 roku.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 280/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 czerwca 2024 r. (124,34KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 280/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 czerwca 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (15,06KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego