Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 281/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 29 we Włocławku, ul. Dygasińskiego 10

Nr zarządzenia:
281
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 29 we Włocławku ul. Dygasińskiego 10.
Data podpisania:
12-06-2024
Data wejścia w życie:
12-06-2024

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 i art. 63 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powierza się Pani Elżbiecie Łyzińskiej, nauczycielowi pełnienie obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 29 we Włocławku, ul. Dygasińskiego 10.

2. Powierzenie, o którym mowa w ust. 1 następuje od dnia 1.09.2024 r. do czasu powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola wyłonionego w drodze konkursu, jednak niedużej niż na okres 10 miesięcy.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 281/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 czerwca 2024 r. (203,52KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 281/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 czerwca 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (15,37KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego