Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 295/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie powołania zespołów do spraw przeprowadzenia procedury Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2025.

Nr zarządzenia:
295
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie powołania zespołów do spraw przeprowadzenia procedury Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2025.
Data podpisania:
24-06-2024
Data wejścia w życie:
24-06-2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i poz. 721), Uchwały nr XXIV/100/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zasad Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 3615), Uchwały nr XXX/6/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 2 marca 2021 r. zmieniającej Uchwałę w sprawie zasad Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 1156) oraz Uchwały nr LX/22/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniającej Uchwałę w sprawie zasad Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 1731)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2025 w składzie:

 1. Krzysztof Kukucki – Prezydent Miasta Włocławek, Przewodniczący Zespołu;
 2. Tomasz Celmer – Dyrektor Wydziału Inwestycji, Zastępca Przewodniczącego Zespołu;
 3. Honorata Baranowska – Skarbnik Miasta;
 4. Marietta Waleczko – Starszy Inspektor w Wydziale Organizacyjno - Prawnym i Kadr;
 5. Beata Krajewska – Kierownik Referatu Kultury i Promocji w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej;
 6. Jakub Sosiński – Starszy Inspektor w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej.

2. Zespół dokonuje formalnej oceny zgłoszonych projektów według zasad określonych w Uchwale nr XXIV/100/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zasad Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 3615), zmienionej Uchwałą nr XXX/6/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 2 marca 2021 r. zmieniającej Uchwałę w sprawie zasad Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 1156) oraz Uchwałą nr LX/22/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniającej Uchwałę w sprawie zasad Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 1731).

3. Zaakceptowane projekty przekazywane są do prac Zespołu do spraw opiniowania projektów, w celu przeprowadzenia szczegółowej weryfikacji.

§ 2. 1. Powołuje się Pana Jakuba Sosińskiego - Starszego Inspektora w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej na funkcję Koordynatora zespołu do spraw Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2025.

2. Do zadań Koordynatora zespołu należy:

 1. Wskazanie jednostki wiodącej, w celu realizacji poszczególnych projektów.
 2. Przydzielenie jednostkom wiodącym zadań do realizacji w zakresie wykonania projektów.
 3. Monitorowanie stanu realizacji projektów na każdym etapie postępowania, do momentu ich zrealizowania.
 4. Tworzenie informacji zbiorczej o stanie realizacji zadań.
 5. prawozdania z postępów realizacji projektów publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej bo.wloclawek.eu do dnia 15 stycznia, oraz 15 lipca każdego roku budżetowego.

§ 3. 1. Zobowiązuje się pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Włocławek oraz jednostek miejskich do współpracy w celu prawidłowej realizacji procesu Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2025.

2. Jednostki wiodące dla poszczególnych projektów zobowiązane są do:

 1. Sporządzania sprawozdań o etapach realizacji projektów.
 2. Składania zbiorczej informacji o stanie realizacji projektów do Koordynatora zespołu do spraw Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2025 w terminie do dnia 15 stycznia oraz 15 lipca każdego roku budżetowego.

§ 4. 1. Powołuje się Zespół do spraw opiniowania projektów zgłoszonych we Włocławskim Budżecie Obywatelskim na rok 2025 w składzie:

 1. Agnieszka Białopiotrowicz – Wydział Edukacji;
 2. Magdalena Bogacz-Polańska – Wydział Geodezji i Kartografii;
 3. Monika Dębicka - Wydział Geodezji i Kartografii;
 4. Agnieszka Dąbrosz - Wydział Geodezji i Kartografii;
 5. Kornelia Kozłowska - Wydział Geodezji i Kartografii;
 6. Barbara Łucka - Wydział Geodezji i Kartografii;
 7. Alicja Myśliwiec – Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym;
 8. Błażej Trzaskalski – Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym;
 9. Łukasz Daniewski – Wydział Rewitalizacji;
 10. Dawid Chrzanowski – Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej;
 11. Iwona Walicka - Wydział Środowiska;
 12. Izabela Księżak – Wydział Urbanistyki i Architektury;
 13. Rafał Michalak – Wydział Urbanistyki i Architektury;
 14. Paweł Osiński  – Wydział Urbanistyki i Architektury;
 15. Dariusz Mikołajczyk – Wydział Urbanistyki i Architektury;
 16. Iwona Bieńkowska – Wydział Urbanistyki i Architektury;
 17. Olga Sadowska – Wydział Rozwoju Miasta;
 18. Natalia Ciechanowska – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego;
 19. Maciej Gajewski – Wydział Sportu i Turystyki;
 20. Agata Zjawińska – Informacja Turystyczna;
 21. Angelika Tesnowska – Ośrodek Sportu i Rekreacji;
 22. Katarzyna Figel-Stolcman – Wydział Komunikacji;
 23. Julita Pawłowska – Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej;
 24. Małgorzata Olejnik – Centrum Obsługi Inwestora;
 25. Marcin Pyszorski – Wydział Informatyki;
 26. Mateusz Piernikowski – Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu;
 27. Bartosz Sadowski – Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu;
 28. Barbara Stefańska – Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii;
 29. Małgorzata Wichlińska – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr;
 30. Piotr Zwoliński – Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych.

2. Zespół dokonuje merytorycznej oceny projektów zgłoszonych we Włocławskim Budżecie Obywatelskim, według zasad określonych w Uchwale nr XXIV/100/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zasad Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 3615), zmienionej Uchwałą nr XXX/6/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 2 marca 2021 r. zmieniającej Uchwałę w sprawie zasad Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 1156) oraz Uchwałą nr LX/22/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniającej Uchwałę w sprawie zasad Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 1731).

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej.

§ 6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

 1. PDFZarządzenie Nr 295/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2024 r. (652,75KB)
 2. DOCXZarządzenie Nr 295/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (23,13KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego