Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie zawiadamiające właścicieli działki nr 139 obręb Włocławek KM 69 o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowie garażu na terenie działki nr 138 obręb Włocławek KM 69 położonej przy ulicy Wilczej 32 we Włocławku do uzgodnienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.

Obwieszczenie


Na podstawie art. 53 ust. 1c, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 t. j.) zawiadamiam właścicieli dz. nr 139 obręb Włocławek KM 69, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowie garażu na terenie działki nr 138 obręb Włocławek KM 69 położonej przy ulicy Wilczej 32 we Włocławku w dniu 26 czerwca 2024 roku projekt decyzji o warunkach zabudowy dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego został przekazany do uzgodnienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.

Pouczenie

Obwieszczono dnia 26.06.2024 r.

Po upływie 14 dni od dnia obwieszczenia zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego