Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie budowy odcinka sieci ciepłowniczej w ulicy Młynarskiej i Świętego Antoniego, na terenie działki nr 46 obręb Włocławek KM 49/2 oraz działki nr 152 obręb Włocławek KM 50

Doręczenie zgłoszenia


Zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 tekst jednolity)*

Data wpływu do organu: 25 czerwca 2024 r.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Adres robót budowlanych: ul. Młynarska i Św. Antoniego, działka nr 46 obręb Włocławek KM 49/2 oraz działki nr 152 obręb Włocławek KM 50 we Włocławku.

Opis projektowanego obiektu: budowa odcinka sieci ciepłowniczej w ulicy Młynarskiej i Świętego Antoniego, na terenie działki nr 46 obręb Włocławek KM 49/2 oraz działki nr 152 obręb Włocławek KM 50 we Włocławku.

*Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu zgłoszenia

Data upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane: 1 lipca 2024 r. – z uwagi na wydane z urzędu przez Prezydenta Miasta Włocławek (na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane) zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (zaświadczenie z dnia 01.07.2024 r.).

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego