Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opracowanie ekofizjograficzne dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (1/eko/2024)

Rodzaj dokumentu:
Analiza, opracowanie ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu:
Inne
Nr karty/rok:
1/eko/2024
Nazwa dokumentu:
Opracowanie ekofizjograficzne dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (1/eko/2024)
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu:
Rozpoznanie i charakterystyka oraz diagnoza stanu funkcjonowania środowiska, budowa geologiczna i warunki gruntowo-wodne, zasoby i struktura przestrzenna środowiska biotycznego, warunki topoklimatyczne – dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy terenami leśnymi oraz ulicą Papieżka i Aleją Kazimierza Wielkiego.
Obszar, którego dokument dotyczy:
Województwo Kujawsko-Pomorskie, Miasto Włocławek
Znak sprawy:
UA.ZP.6722.10.2024
Dokument wytworzył:
osoba fizyczna na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek
Data dokumentu:
26-06-2024
Dokument zatwierdził:
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu:
-
Miejsce przechowywania dokumentu:
Wydział Urbanistyki i Architektury, Referat Zagospodarowania Przestrzennego Urząd Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, IV piętro, pok. 411, tel. 54 / 414-42-95
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu:
Brak
Czy dokument jest ostateczny:
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie:
Brak
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie:
10-07-2024
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:
bRAK
Uwagi:
bRAK
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego