Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.06.2021 Zarządzenie nr 274/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 54/2 o powierzchni 0,1390 ha w obrębie Michelin KM 18, położonej we Włocławku przy ul. Botanicznej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 18.06.2021 Zarządzenie nr 273/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 54/1 o powierzchni 0,1362 ha w obrębie Michelin KM 18, położonej we Włocławku przy ul. Botanicznej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 18.06.2021 Zarządzenie nr 272/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2021r. w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia prac spisowych w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. Szczegóły
Artykuł 18.06.2021 Lista projektów ostatecznie poddanych pod głosowanie we Włocławskim Budżecie Obywatelskim na rok 2022 Szczegóły
Artykuł 18.06.2021 Włocławski Budżet Obywatelski 2022 : WYNIK PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ Szczegóły
Artykuł 18.06.2021 Obwieszczenie : zawiadomienie stron o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji oczyszczania ścieków z zamkniętym obiegiem wody dla Zakładu D&R Dispesion and Resins Sp. z o.o. we Włocławku dz. nr 1/21 obręb Włocławek KM 100. Szczegóły
Artykuł 18.06.2021 Zarządzenie nr 271/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2021r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 we Włocławku, ul. Wiejska 29 Szczegóły
Artykuł 18.06.2021 Zarządzenie nr 270/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2021r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, ul. Nowomiejska 25 Szczegóły
Artykuł 18.06.2021 W dniu 19 czerwca 2021 r. o godz. 9.30 na Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się zgromadzenie modlitewne „Stop pedofilii, stop aborcji”. Szczegóły
Artykuł 17.06.2021 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 2 na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. Szczegóły
Artykuł 17.06.2021 Zarządzenie NR 269/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 20/3 o powierzchni 0,1399 ha w obrębie Michelin KM 18, położonej we Włocławku przy ul. Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 17.06.2021 ZARZĄDZENIE NR 268/2021 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 20/4 o powierzchni 0,1427 ha w obrębie Michelin KM 18, położonej we Włocławku przy ul. Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 17.06.2021 Zarządzenie Nr 267/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 2 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2021 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 17.06.2021 Otwarty konkurs ofert w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok – realizacja programów z zakresu wczesnej interwencji i profilaktyki selektywnej adresowanych do dzieci, młodzieży i rodziców Szczegóły
Artykuł 17.06.2021 Zarządzenie Nr 266/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Włocławek na lata 2021-2025. Szczegóły
« 1 2 3 707 708 »