Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Studium komunikacyjne dla miasta Włocławka i jego obszaru funkcjonalnego

W ramach realizacji projektu „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 zostało opracowane m.in. „Studium komunikacyjne dla miasta Włocławka i jego obszaru funkcjonalnego”. Dokument zawiera m.in. ocenę dotychczasowych ustaleń kierunków rozwoju systemu transportowego, wskazuje warianty rozwoju układu drogowo – ulicznego, celowość wraz z lokalizacją trzeciej przeprawy mostowej w granicach miasta Włocławek, analizę powiązań komunikacyjnych z gminami ościennymi, także w świetle ich rozwoju gospodarczego.

Załączniki:

PDFStudium komunikacyjne dla miasta Włocławka i jego obszaru funkcjonalnego - część 1 diagnoza (4,46MB)

PDFStudium komunikacyjne dla miasta Włocławka i jego obszaru funkcjonalnego - część 2 kierunki rozwoju (2,08MB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego