Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DT02-Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej

Wydział:
Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
Termin załatwienia:
Uzgodnienie wydaje się bez zbędnej zwłoki w czasie do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku
Osoba kontaktowa:
Wojciech Lewandowski
Miejsce załatwienia:
Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

ul. 3 maja 22

Tel. 054 414-41-21
Telefon kontaktowy:
54 414-41-76
Miejsce odbioru:
Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

ul. 3 maja 22

pokój 38 lub sekretariat
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek zgodnie z załączonym wzorem
2. Koncepcja/projekt z proponowanym pkt włączenia do sieci – 1 egz.

Opłaty:
Nie dotyczy
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy
Uwagi:

Dokumenty do pobrania:

  • Załącznik Nr 1 – Wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
  • przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej
Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j.)

2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028 t.j.)

3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1757)

4. Ustawa z dn. 16 listopada 2006 r. (Dz.U.2020.1546 t.j) o opłacie skarbowej

DOCXWniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej (16,20KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego