Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

FN08-Podatek rolny

Wydział:
Wydział Finansów
Termin załatwienia:
1 miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania
Osoba kontaktowa:
Monika Mosakowska, Aneta Matusiak, Bartosz Radziejowski, Katarzyna Zalewa, Małgorzata Zawadzka-Pietruszewska, Ewa Duchewicz, Paulina Politowska, Katarzyna Majchrowska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87 – 800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców
Stanowisko Wydziału Finansów
hol budynek B
Telefon kontaktowy:
054 414 47 24, 054 414 43 39, 054 414 45 34, 054 414 40 17, 054 414 46 02, 054 414 44 02, 054 414 45 32
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87 – 800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców
Stanowisko Wydziału Finansów
hol budynek B
Wymagane dokumenty:

W terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie, wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub mających wpływ na zmianę wysokości tegoż zobowiązania należy złożyć:
1. osoby fizyczne: informację o gruntach, wraz ze stosownymi załącznikami
2. osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej: deklarację na podatek rolny, wraz ze stosownymi załącznikami
3. do ww. formularzy należy dołączyć:

  • kserokopię aktu notarialnego, umowę sprzedaży, umowę dzierżawy/najmu lub inny dokument potwierdzający powstanie, wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę wysokości zobowiązania wraz z oryginałem do wglądu,
  • dodatkowo: osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej zobowiązane są dołączyć do skorygowanej deklaracji pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.
Opłaty:
Nie pobiera się
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uwagi:

1. Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala/dokonuje zmiany w drodze decyzji Prezydent Miasta Włocławek.

2. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, roczną deklarację  na podatek rolny składają w terminie do dnia 15 stycznia.

3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są zobowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek rolny – bez wezwania – na rachunek Urzędu Miasta Włocławek.

4. Podatek rolny jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego  w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

5. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz., 1325 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 333 z późn. zm.).

DOCInformacja o gruntach rok 2017 (72,50KB)

PDFInformacja o gruntach rok 2017 (256,34KB)

PDFInformacja o gruntach rok 2018 (256,25KB)

DOCInformacja o gruntach rok 2018 (72,00KB)

DOCDeklaracja na podatek rolny rok 2017 (149,50KB)

PDFDeklaracja na podatek rolny rok 2017 (217,27KB)

PDFInformacja o gruntach rok 2018 (256,25KB)

PDFDeklaracja na podatek rolny rok 2018 (217,17KB)

DOCDane o nieruchomościach rolnych rok 2017 (54,50KB)

PDFDane o nieruchomościach rolnych rok 2017 (154,03KB)

DOCDane o nieruchomościach rolnych rok 2018 (54,50KB)

PDFDane o nieruchomościach rolnych rok 2018 (153,96KB)

DOCDane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym rok 2017 (85,00KB)

PDFDane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym rok 2017 (174,93KB)

DOCDane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym rok 2018 (90,50KB)

PDFDane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym rok 2018 (178,00KB)

DOCDeklaracja na podatek leśny rok 2017 (95,50KB)

PDFDane podatników w podatku rolnym rok 2017 (279,67KB)

DOCDane podatników w podatku rolnym rok 2018 (54,00KB)

PDFDane podatników w podatku rolnym rok 2018 (279,27KB)

ZIPInformacje o gruntach rolnych dla podatników, których obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019 r. (formularze mogą być składane w formie dokumentu elektronicznego za pomocą pisma ogólnego i wskazanie adresu skrytki odbiorczej Urzędu Miasta Włocławek na platformie ePUAP: /umwloclawek/skrytka) (127,90KB)

ZIPInformacja o gruntach rolnych dla podatników, których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 01 lipca 2019 r. (58,00KB)

ZIPDeklaracja na podatek rolny dla podatników, których obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019 r. ( formularze mogą być składane w formie dokumentu elektronicznego za pomocą pisma ogólnego i wskazanie adresu skrytki odbiorczej Urzędu Miasta Włocławek na platformie ePUAP: /umwloclawek/skrytka) (123,12KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego