Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

G02-Wydanie wypisu / wypisu i wyrysu / wyrysu z mapy ewidencyjnej

Wydział:
Wydział Geodezji i Kartografii
Termin załatwienia:
do 30 dni
Osoba kontaktowa:
Radosław Pietrowski
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Geodezji i Kartografii

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców
Stanowisko Wydziału Geodezji i Kartografii
budynek B, sala 3
Telefon kontaktowy:
54 414 47 04 54 414 42 48 (w czasie obowiązywania stanu epidemii)
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Geodezji i Kartografii

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców
Stanowisko Wydziału Geodezji i Kartografii
budynek B, sala 3
Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego-formularz EGiB

Opłaty:
1. Opłatę za wydanie wypisu lub wyrysu
z operatu ewidencyjnego, ustala się na podstawie załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 poz.1990, ze zm.).


2. Opłata skarbowa: od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika (upoważnienie) - 17,00 zł
Tryb odwoławczy:
Brak
Uwagi:
  1. Zgodnie z art. 40d ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 poz. 1990, ze zm.) opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub wykonaniem czynności, o których mowa w art.40b ust.1,
  2. Uproszczone wypisy z rejestru gruntów dedykowane są w głównej mierze inwestorom obiektów budowlanych, a w szczególności inwestorom sieci uzbrojenia terenu.
Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 poz. 1990, ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 poz.1390 ze zm.)

PDFWniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego (228,79KB)

XLSXWniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego (39,78KB)

PDFObowiązek informacyjny (70,58KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego