Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

G03-Skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Wydział:
Wydział Geodezji i Kartografii
Termin załatwienia:
14 dni od dnia złożenia wniosku
Osoba kontaktowa:
Anna Stypułkowska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Geodezji i Kartografii

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

pokój 501, V piętro
Telefon kontaktowy:
054 414-45-47, 054 414-45-48
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Geodezji i Kartografii

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

pokój 501, V piętro
Wymagane dokumenty:

Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Załączniki:

1. Propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawiona na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.

2. Propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w postaci numerycznej.

3. Kopia prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Warunki techniczne przyłączenia do sieci.

Opłaty:
Opłatę za czynności związane z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu ustala się na podstawie załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r., poz.1990 ze zm.)

Pobranie opłaty następuje przed wykonaniem czynności związanych z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Tryb odwoławczy:
Treść uzgodnienia wyrażona jest w formie odpisu protokołu narady koordynacyjnej
Uwagi:

Narady koordynacyjne odbywają się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej poprzez moduł „Internetowe narady koordynacyjne – ZUD” - termin zakończenia narady przypada w każdy wtorek będący dniem roboczym.

W przypadku przeprowadzenia narady w sposób tradycyjny, narady koordynacyjne odbywają się w każdy wtorek, będący dniem roboczym, o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek – Zielony Rynek 11/13.

Wnioski wraz z propozycją sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez projektanta, inwestor lub projektant składa nie później niż sześć dni roboczych przed terminem narady.

Wnioski należy składać poprzez geoportal miasta Włocławek http://geoportal.wloclawek.eu zakładka „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”

Wzory wniosków udostępnione poniżej – dla osób składających wniosek w systemie tradycyjnym.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r., poz.1990 ze zm.) 

PDFWniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (131,48KB)

DOCWniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (44,00KB)

PDFObowiązek informacyjny (70,58KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego