Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

G08-Połączenie działek ewidencyjnych w jedną działkę ewidencyjną

Wydział:
Wydział Geodezji i Kartografii
Termin załatwienia:
do 30 dni
Osoba kontaktowa:
Agnieszka Dąbrosz, Elżbieta Olszewska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Geodezji i Kartografii

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców
Stanowisko Wydziału Geodezji i Kartografii
budynek B, sala 3
Telefon kontaktowy:
054 414 42 48 ,054 414 45 88
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Wydział Geodezji i Kartografii,

piętro V, pok. 500 lub 510
Wymagane dokumenty:

Wniosek o połączenie działek ewidencyjnych
w jedną działkę ewidencyjną
Załącznik:
- oklauzulowana mapa z projektem połączenia działek ewidencyjnych w jedną działkę ewidencyjną opracowanym przez wykonawcę prac geodezyjnych i kartograficznych, przyjęta do zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Opłaty:
1.Opłata skarbowa: od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika (upoważnienie) - 17,00 zł
Tryb odwoławczy:
Od decyzji o odmowie połączenia działek ewidencyjnych w jedną działkę ewidencyjną przysługuje odwołanie do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Art. 7d pkt 1 i rozdział 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1990, ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 1390, ze zm.),
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142, ze zm.)

DOCWniosek o połączenie działek ewidencyjnych w jedną działkę ewidencyjną (40,50KB)

PDFObowiązek informacyjny (68,43KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego