Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

G09-Zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej

Wydział:
Wydział Geodezji i Kartografii
Termin załatwienia:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty udostępniane są materiały zasobu dotyczące zgłoszenia. Termin ten stosuje sią również w związku z uzupełnieniem zgłoszenia prac. Z inicjatywy wykonawcy prac geodezyjnych, na etapie zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia udostępniający i wykonawca mogą uzgodnić zakres materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania tych prac lub inny termin udostępnienia materiałów. Wykonawca prac geodezyjnych w trakcie wykonywania zgłoszonych prac może wystąpić pisemnie o dodatkowe materiały zasobu niezbędne lub przydatne do wykonania prac. W tym przypadku udostępnienie następuje niezwłocznie, nie później niż 5 dni roboczych od dnia wystąpienia.
Osoba kontaktowa:
Edyta Pińska Barbara Łucka
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Geodezji i Kartografii

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

budynek A, pok. 606 lub

internetowo: przez serwis znajdujący się na Geoportalu Miasta Włocławek geoportal.wloclawek.eu
Telefon kontaktowy:
054 414-42-46, 054 414-42-75
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Geodezji i Kartografii

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

budynek A, pok. 606
Wymagane dokumenty:

1. zgłoszenie prac geodezyjnych lub kartograficznych (2 egz.)
2. w przypadku zgłoszenia poprzez serwis znajdujący się na Geoportalu Miasta Włocławek wniosek o założenie konta
w serwisie znajdującym się na Geoportalu Miasta Włocławek przed złożeniem pierwszego zgłoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych

Opłaty:
Opłatę zryczałtowaną za udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac ustala się na podstawie załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020, poz.2052 ze zm.). Pobranie opłaty następuje przed udostępnieniem materiałów zasobu. Opłata uzależniona jest od wielkości obszaru wskazanego w zgłoszeniu lub w jego uzupełnieniu.
Tryb odwoławczy:
art. 40f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020, poz. 2052 ze zm.) w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty.
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020, poz. 2052 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1322)

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1316)

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2021 poz. 820)

PDFWniosek o założenie konta w serwisie na Geoportalu Miasta Włocławek (1,10MB)

PDFRegulamin korzystania z serwisu (539,32KB)

PDFZgłoszenie prac geodezyjnych (94,88KB)

XLSXZgłoszenie prac geodezyjnych (24,85KB)

 

 

 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego