Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GKM19-Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716)

Wydział:
Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Termin załatwienia:
4 miesiące lub 30 dni
Osoba kontaktowa:
Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Referat Nieruchomości Zielony Rynek 11/13 87 – 800 Włocławek
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Referat Nieruchomości

Zielony Rynek 11/13

87 – 800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym
parter budynek B
Telefon kontaktowy:
Szczegółowe informacje: 054 414-4-60 (grunt Skarbu Państwa), 054 414-41-34 (grunt Gminy Miasto Włocławek)
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Gospodarowania Mieniem
Komunalnym, Referat Nieruchomości

ul. 3-go maja 22

87-800 Włocławek

pok. 24 lub 24BC
Wymagane dokumenty:

Wypełniony druk wniosku

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 50 zł
Tryb odwoławczy:
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2018 r., poz. 1716)

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (425,91KB)

DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości-dokument dostępny cyfrowo (22,00KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego