Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NWK.GK04-Zezwolenie na sprowadzenie zwłok/prochów z zagranicy

Wydział:
Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
Termin załatwienia:
Nie później niż w ciągu 3 dni od złożenia wniosku
Osoba kontaktowa:
Dorota Cecot
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek
Telefon kontaktowy:
054 414-42-94
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy.
2. Akt zgonu lub dokument określający przyczynę zgonu w tłumaczeniu na język polski, dokonany przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty:
Nie pobiera się
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 2. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.
Uwagi:

Wniosek o uzyskanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa składa się do Prezydenta właściwego dla miejsca pochówku zwłok lub szczątków – w przypadku śmierci na skutek choroby zakaźnej, wymienionej w wykazie ustalonym przez Ministra Zdrowia, zezwolenie na przewóz zwłok nie może być udzielone przed upływem 2 lat od dnia zgonu.

Podstawa prawna:

1. Art. 14 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947),

2. § 2, 3,4 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.12.2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866),

3. Art. 104,107 i 108 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.735)

4. W porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku

DOCXWniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok/prochów z zagranicy (21,31KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego