Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

S06-zaświadczenie o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art.19 ust. 3 ustawy o lasach

Wydział:
Wydział Środowiska
Termin załatwienia:
Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.
Osoba kontaktowa:
Wydział Środowiska ul. 3 Maja 22 87 – 800 Włocławek Małgorzata Pastucha Tel. 054-414-42-92
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Środowiska

ul. 3 Maja 22

87-800 Włocławek

I piętro pokój nr 25
Telefon kontaktowy:
054 414-42 92
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Środowiska

ul. 3 Maja 22

87-800 Włocławek

054 414-42-92

I piętro pokój nr 25
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.
2. kopia dokumentu/ów potwierdzających prawo do dysponowania gruntem, lub nr księgi wieczystej,
3. pełnomocnictwo – w przypadku wyznaczenia pełnomocnika
4.dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17 zł. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.
Tryb odwoławczy:
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia stronie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
Uwagi:

1. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał bądź urzędowo potwierdzoną kopię pełnomocnictwa.

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. (W przypadku uzupełnień braków we wniosku termin może ulec wydłużeniu)

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.z 2020 r. poz. 1463)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021, poz. 735 tj.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2020 poz.1546).

DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia (20,04KB)

DOCPełnomocnictwo (39,50KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego