Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

G11-Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Wydział:
Wydział Geodezji i Kartografii
Termin załatwienia:
Do 90 dni Do w/w terminu nie wlicza się terminu przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych prowadzonych przez klasyfikatora.
Osoba kontaktowa:
Magdalena Bogacz-Polańska, Agnieszka Dąbrosz, Monika Piotrowska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Geodezji i Kartografii

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców

stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta

holl główny
Telefon kontaktowy:
054 414 44 06, 054 414 42 48
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Geodezji i Kartografii

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

piętro V, pok. 510 lub 500
Wymagane dokumenty:

Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej Załącznik – kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi działkami objętymi wnioskiem o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości:

- 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej na konto Urzędu Miasta Włocławek,

- 17 zł od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika (upoważnienie
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Uwagi:

Mapę ewidencyjną – załącznik do wniosku o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,  można również pozyskać składając wniosek poprzez Geoportal Miasta Włocławek http://geoportal.wloclawek.eu zakładka „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021, poz. 1990 ze zm.)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 poz.1390 ze zm.)

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142, ze zm.)

5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

PDFWniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (192,43KB)

DOCXWniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (20,64KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego