Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie – obwieszczenie o uzupełnieniu materiału dowodowego w sprawie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)  zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „: Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów.  Centrum Energii Włocławek we Włocławku”. Planowanego do realizacji w pobliżu skrzyżowania ulic Zielnej i Płockiej  we Włocławku, na terenie niezabudowanych działek ewidencyjnych nr: 1/23; 1/24; 1/25; 1/26; 1/27, 1/28; 1/32, obręb Włocławek KM 103., inwestor:- EnergiaNova Sp. z o.o. ul. Płocka 28, 87-800 Włocławek, w dniu 16 sierpnia 2023 r. wpłynęło do organu uzupełnienie materiałów dowodowych zawartych w dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji  jak wyżej, sporządzone przez Wykonawcę Raportu- Eko-Efekt Sp. z o.o., ul. Wróbla 23, 02-736 Warszawa.

Przedmiotowe uzupełnienie zostało sporządzone na wezwanie. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 lipca 2023r, znak: WOO.4221.14.2023.10.6.

Uzupełnienie zostało przekazane w dniu 18 sierpnia 2023, jako uzupełniający  materiał dowodowy w wydaniu opinii/ uzgodnienia organom uzgadniającym raport ooś: Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we Włocławku

Dyrektorowi Regionalnemu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przedmiotowe uzupełnienie zostało przekazane bezpośrednio przez inwestora.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. www.bip.um.wloclawek.pl w zakładce Dane Publiczne w kategorii Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie – Art. 49 KPA oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek, oraz na stronie BIP, w zakładce Środowisko, informacje, wykaz danych, w kategorii: Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku niniejszego obwieszczenia

Załącznik:

  1. PDFUzupełnienie dokumentacji dla przedsięwzięcia pn.’” Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku” na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 lipca 2023r, znak: WOO.4221.14.2023.10.6 (2,39MB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego