Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 348/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników miejskich jednostek organizacyjnych miasta Włocławek

Nr zarządzenia:
348
Rok:
2023
Tytuł:
Zmieniające zarządzenie w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników miejskich jednostek organizacyjnych miasta Włocławek.
Data podpisania:
08-09-2023
Data wejścia w życie:
08-09-2023

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) oraz art. 7 pkt 3 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 185/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników miejskich jednostek organizacyjnych miasta Włocławek zmienionego zarządzeniem Nr 375/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2022 r., § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Maksymalne kwoty miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego dla pracowników, o których mowa w § 1 wynoszą:

L.p.

Stanowisko

Maksymalna kwota miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego

 

Maksymalna  kwota miesięcznego dodatku funkcyjnego

1.

Kierownik (dyrektor)

 

8.300,00 zł

3.500,00 zł

2.

Zastępca Kierownika

(zastępca dyrektora)

6.900,00 zł

2.500,00 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3.1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzeń należnych od 01 lipca 2023 r.

2.  Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 348/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 września 2023 r. (410,41KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 348/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 września 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (15,00KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego