Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 367/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 września 2023 r. w sprawie powołania Dyrektora Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku

Nr zarządzenia:
367
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie powołania Dyrektora Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku.
Data podpisania:
27-09-2023
Data wejścia w życie:
27-09-2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 9 i art.10 oraz art. 16a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z 2021 r. poz. 2020, z 2023 r. poz. 1662) oraz art. 68, art.68¹, art. 68² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję z dniem 1 października 2023 roku Panią Monikę Budzeniusz na stanowisko Dyrektora Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku.

2. Powołanie następuje na czas określony tj. od 1 października 2023 r. do 30 września 2029 r.

3. Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy w Teatrze Impresaryjnym im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku na okres 6 lat.

4. Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnie.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 367/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 września 2023 r. (656,35KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 367/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 września 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (21,34KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego