Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 427/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Papieżka, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej.

Nr zarządzenia:
427
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej przy ul. Papieżka, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej.
Data podpisania:
30-11-2023
Data wejścia w życie:
30-11-2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz w związku z § 11 Uchwały Nr VIII / 48 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, lub na czas nieoznaczony zmienionej uchwałą Nr XIV/203/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2011 r. oraz Uchwałą Nr XXVII/134/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2011 r. Nr 110, poz. 905, Nr 241, poz. 2257, z 2020 r., poz. 5381) oraz § 6 Zarządzenia Nr 273/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek

zarządza się co następuje:

§ 1. Ustalić wysokość minimalnej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, określonej w Załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wymieniona w Załączniku do niniejszego Zarządzenia stawka czynszu za dzierżawę jest kwotą netto. Stawka czynszu za dzierżawę nie obejmuje zobowiązań publiczno - prawnych, wynikających z odrębnych przepisów.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do umów zawartych po dniu wejścia w życie niniejszego Zarządzenia.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 427/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2023 r. (859,47KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 427/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (23,31KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego