Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 433/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokale użytkowe stanowiące własność, bądź będące w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek, które mogą zostać przeznaczone do oddania w najem osobom fizycznym, osobom prawnym oraz organizacjom na prowadzenie działalności gospodarczej lub statutowej w drodze przetargowej lub bezprzetargowej, po przedłożeniu stosownego wniosku.

Nr zarządzenia:
433
Rok:
2023
Tytuł:
Zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokale użytkowe stanowiące własność, bądź będące w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek, które mogą zostać przeznaczone do oddania w najem osobom fizycznym, osobom prawnym oraz organizacjom na prowadzenie działalności gospodarczej lub statutowej w drodze przetargowej, lub bezprzetargowej, po przedłożeniu stosownego wniosku.
Data podpisania:
05-12-2023
Data wejścia w życie:
05-12-2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2023 r. poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906, poz. 2029).

zarządza się co następuje :

§ 1. W zarządzeniu nr 86/2023 z dnia 13 marca 2023 r., w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokale użytkowe stanowiące własność, bądź będące w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek, które mogą zostać przeznaczone do oddania w najem osobom fizycznym, osobom prawnym oraz organizacjom na prowadzenie działalności gospodarczej lub statutowej w drodze przetargowej, lub bezprzetargowej, po przedłożeniu stosownego wniosku, zmienionego zarządzeniem nr 245/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 czerwca 2023 r., zmienionego zarządzeniem nr 281/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lipca 2023 r., zmienionego zarządzeniem nr 410/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 listopada 2023 r., załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 433/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 grudnia 2023 r. (796,63KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 433/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 grudnia 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (23,04KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego