Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Inspektor ds.rozwiązywania problemów społecznych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
Brak
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział:
Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego
Miejsce pracy:
Urząd Miasta Włocławek
Stanowisko:
Inspektor ds.rozwiązywania problemów społecznych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego
Wymiar etatu:
Pełny wymiar czasu pracy; umowa o pracę zawarta będzie na czas określony, równy czasowi usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika
Ilość etatów:
1 etat
Data ogłoszenia:
12-12-2023
Termin składania dokumentów:
19-12-2023
Sposób składania dokumentów:
Osobiście
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie: wyższe;
b) obywatelstwo polskie;
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
d) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e) nieposzlakowana opinia,
f) co najmniej 3-letni staż pracy.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – wskazane;
b) inne: sprawne planowanie i organizowanie pracy na stanowisku, umiejętność biegłej obsługi urządzeń biurowych oraz komputera;
c) predyspozycje osobowościowe: kreatywność, komunikatywność, sumienność, sprawność, właściwa postawa etyczna, umiejętności pracy w zespole.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Lista wybranych kandydatów:
Pani Katarzyna Zachacz zamieszkała we Włocławku.
Uzasadnienie wyboru:
Prezydent Miasta Włocławek informuje, iż w wyniku zakończenia Procedury zatrudniania na zastępstwo, w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego, na w/w stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Zachacz zamieszkała we Włocławku.

Załączniki:

  1. PDFOgłoszenie o wszczęciu procedury zatrudniania (414,69KB)
  2. DOCXOgłoszenie o wszczęciu procedury zatrudniania-dokument dostępny cyfrowo (24,99KB)
  3. PDFZakres czynności (575,93KB)
  4. DOCXZakres czynności-dokument dostępny cyfrowo (21,53KB)
  5. PDFInformacja o wyniku procedury zatrudniania na zastępstwo (116,27KB)
  6. DOCXInformacja o wyniku procedury zatrudniania na zastępstwo-dokument dostępny cyfrowo (12,83KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego