Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie 452/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osób wskazanych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Włocławek do pełnienia funkcji koordynatorów ds. dostępności

Nr zarządzenia:
452
Rok:
2023
Tytuł:
zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osób wskazanych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Włocławek do pełnienia funkcji koordynatorów ds. dostępności
Data podpisania:
21-12-2023
Data wejścia w życie:
21-12-2023

Na podstawie art. 32 w związku z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 14 ust. 1 z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2022 r. poz. 2240)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Odwołuje się z funkcji koordynatora ds. dostępności ustalonego Zarządzeniem nr 291/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 04 sierpnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia osób wskazanych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Włocławek do pełnienia funkcji koordynatorów ds. dostępności następujące osoby:

Panią Wandę Szczygielską

Panią Magdalenę Mikołajczyk

Panią Katarzynę Janowską - Rykowską

Panią Annę Królikowską

Panią Ewelinę Bednarek

Panią Ewę Korzeniowską

Panią Katarzynę Wałdoch

Pana Cezarego Jabłońskiego

Pana Jacka Standarowicza

Pana Kacpra Luczkowskiego

Panią Marzenę Kowalewską

Panią Magdalenę Rosłonowską

Panią Halinę Andrzejewską

Pana Henryka Witczak

Panią Magdalenę Chwiałkowską

§ 2. Powołuje się koordynatora ds. dostępności ustalonego Zarządzeniem nr 291/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 04 sierpnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia osób wskazanych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Włocławek do pełnienia funkcji koordynatorów ds. dostępności następujące osoby:

Pana Marcina Woś

Panią Emilię Dorendę

Panią Sylwię Rutynowską

Panią Joannę Gonstal

Panią Karolinę Kaczmarek

Panią Karolinę Matuszyńską

Panią Małgorzatę Chmielecką

Panią Agnieszkę Łukasiak – Politowską

Panią Annę Jóźwiak

Pana Jacka Lewandowskiego

Pana Adriana Domanowskiego

Panią Agatę Tomaszewską

Panią Natalię Krzyżanowską

Pana Przemysława Tyczyńskiego

Pana Piotra Siębidę

Panią Joannę Ciarkę

Pana Krzysztofa Jędrzejczaka

Panią Weronikę Żychniewicz

Pana Wojciecha Grabczewskiego

Panią Agnieszkę Trzoniec

Panią Dominikę Kujawę

Panią Kamilę Rudnicką

Panią Mirosławę Jesionowską

Panią Monikę Bieńkowską

Panią Anetę Szejna

Panią Magdalenę Wietrzykowską

Pana Huberta Hejmana

Panią Angelikę Tesnowską

§ 3. Zmienia się nazwę ze Szkoły Podstawowej nr 19 na Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2.

§ 4. Załącznik do Zarządzenia Nr 291/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia osób wskazanych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Włocławek do pełnienia funkcji koordynatorów ds. dostępności otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Przewodniczącej zespołu ds. dostępności.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 8. Zarządzenie  podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez  ogłoszenie  w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

PDFZarządzenie 452/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 grudnia 2023 r. (1,71MB)

DOCXZarządzenie 452/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 grudnia 2023 r. -dokument dostępny cyfrowo (24,18KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego