Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie 448/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

Nr zarządzenia:
448
Rok:
2023
Tytuł:
w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok
Data podpisania:
20-12-2023
Data wejścia w życie:
20-12-2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt  2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr LVII/174/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 219, 418, 588, 1729, 2334, 3922, 4477, 5420, 6135, 6885, 8145 i 8260)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVII/174/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 219) zmienionej Uchwałą Nr LVIII/1/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 418), Uchwałą Nr LIX/3/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 588), Zarządzeniem Nr 32/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 35/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LX/17/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 1729), Zarządzeniem Nr 63/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LXI/42/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 2334), Zarządzeniem Nr 128/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2023 r., Uchwałą Nr LXII/62/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 2968), Zarządzeniem Nr 190/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 201/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2023 r., Uchwałą Nr LXIV/75/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 3922), Zarządzeniem Nr 230/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 249/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LXV/92/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 4477), Zarządzeniem Nr 269/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 295/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2023 r., Uchwałą Nr LXVI/107/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 5420), Zarządzeniem Nr 340/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 343/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2023 r., Uchwałą Nr LXVII/124/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 września 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 6135), Zarządzeniem Nr 368/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 371/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 września 2023 r. , Zarządzeniem Nr 387/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 389/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 393/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 października 2023 r., Uchwałą Nr LXVIII/132/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 6885), Zarządzeniem Nr 399/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 402/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 405/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 listopada 2023 r., Zarządzeniem Nr 418/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 listopada 2023 r., Uchwałą Nr LXIX/143/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 8145), Zarządzeniem Nr 429/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2023 r., Uchwałą Nr LXX/171/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 12 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 8260) i Zarządzeniem Nr 444/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 934.631.451,94 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 820.833.337,09 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 113.798.114,85 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 1.095.746.425,43 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 863.176.295,32 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 232.570.130,11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

PDFZarządzenie 448/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2023 r. (1,43MB)

DOCXZarządzenie 448/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2023 r. -dokument dostępny cyfrowo (26,43KB)

XLSXZałącznik do Zarządzenia (15,82KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego