Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla PGK SANIKO Sp. z o.o. we Włocławku

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

.„Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont obiektów budowlanych i instalacji technologicznej istniejącej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu  oraz budowa myjni samochodowej samoobsługowej 4 stanowiskowej tj.  dla samochodów osobowych  2 stanowiska i ciężarowych solo trzyosiowych o max długości 11m i wysokości 4m- 2 stanowiska, na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. we Włocławku przy ul. Żytniej na działkach o nr 49/8, 46/5, 42/6, 42/8, 43/3”. Inwestor Saniko Sp. z o.o. ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 29.12.2023 r. znak: S.6220.15.2023 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont obiektów budowlanych i instalacji technologicznej istniejącej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu  oraz budowa myjni samochodowej samoobsługowej 4 stanowiskowej tj.  dla samochodów osobowych  2 stanowiska i ciężarowych solo trzyosiowych o max długości 11m i wysokości 4m- 2 stanowiska, na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. we Włocławku przy ul. Żytniej na działkach o nr 49/8, 46/5, 42/6, 42/8, 43/3”. Inwestor Saniko Sp. z o.o. ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek

Termin obowiązywania informacji: 14 dni od daty publikacji, tj. od 2024-01-03 do 2024-01-17

Załączniki:

  1. DOCXSaniko decyzja środowiskowa (79,18KB)
  2. DOCXSaniko decyzja środowiskowa-dokument dostępny cyfrowo (70,43KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego