Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 4/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Nr zarządzenia:
4
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek.
Data podpisania:
11-01-2024
Data wejścia w życie:
11-01-2024

Na podstawie art. 109 ust.1 pkt 2 i ust. 4, art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 r. poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906 i poz. 2029)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Nie wykonuje się prawa pierwokupu przysługującego Gminie Miasto Włocławek, będącego przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży Rep. A Nr 14407/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r., w stosunku do:

1. udziału wynoszącego 2/6 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Falbanka, oznaczonej numerem działki 24/43 o pow. 0,0259 ha,

2. udziału wynoszącego 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Falbanka, oznaczonej numerem działki 24/43 o pow. 0,0259 ha,

3. udziału wynoszącego 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Falbanka, oznaczonej numerem działki 24/43 o pow. 0,0259 ha,

4. udziału wynoszącego 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Falbanka, oznaczonej numerami działek 24/33, 24/34, 24/35, 24/38, 24/39, 24/40, 24/41, 24/42, 24/44, 24/45, 24/48, 24/49, 24/50, 24/51, 24/52, 24/53, 24/54, 24/55, 24/56, 24/57, 24/58 o łącznej pow. 0,6408 ha,

5. udziału wynoszącego 1/4 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Falbanka, oznaczonej numerami działek 24/33, 24/34, 24/35, 24/38, 24/39, 24/40, 24/41, 24/42, 24/44, 24/45, 24/48, 24/49, 24/50, 24/51, 24/52, 24/53, 24/54, 24/55, 24/56, 24/57, 24/58 o łącznej pow. 0,6408 ha,

6. udziału wynoszącego 1/4 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Falbanka, oznaczonej numerami działek 24/33, 24/34, 24/35, 24/38, 24/39, 24/40, 24/41, 24/42, 24/44, 24/45, 24/48, 24/49, 24/50, 24/51, 24/52, 24/53, 24/54, 24/55, 24/56, 24/57, 24/58 o łącznej pow. 0,6408 ha,

7. udziału wynoszącego 18/40 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Falbanka, oznaczonej numerem działki 24/46 o pow. 0,1835 ha,

8.udziału wynoszącego 9/40 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Falbanka, oznaczonej numerem działki 24/46 o pow. 0,1835 ha,

9.udziału wynoszącego 9/40 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Falbanka, oznaczonej numerem działki 24/46 o pow. 0,1835 ha,

10.udziału wynoszącego 5/2520 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Falbanka, oznaczonej numerami działek 336/20, 336/21, 336/26, 336/34 o pow. 0,3098 ha,

11.udziału wynoszącego 3/2520 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Falbanka, oznaczonej numerami działek 336/20, 336/21, 336/26, 336/34 o pow. 0,3098 ha,

12. udziału wynoszącego 3/2520 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Falbanka, oznaczonej numerami działek 336/20, 336/21, 336/26, 336/34 o pow. 0,3098 ha.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 4/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2024 r. (1,10MB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 4/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (27,91KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego