Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 19/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek oraz ustalenia systemu punktowego do weryfikacji wniosków o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek.

Nr zarządzenia:
19
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie określenia wzoru wniosku o przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek oraz ustalenia systemu punktowego do weryfikacji wniosków o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek.
Data podpisania:
24-01-2024
Data wejścia w życie:
24-01-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 21b ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 725) oraz § 12 ust. 3 uchwały nr XXXII/41/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2023 r. poz. 621, poz. 3923, poz. 8149).

zarządza się co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku o przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się system punktowy do weryfikacji wniosków o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Uchyla się zarządzenie nr 415/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek oraz ustalenia systemu punktowego do weryfikacji wniosków o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek, zmienione zarządzeniem nr 126/2023 z dnia 31 marca 2023 r.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do wniosków, o których mowa w § 1 złożonych od dnia 2 stycznia 2024 r.

§ 7. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie nr 19/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 stycznia 2024 r. (4,35MB)
  2. DOCXZarządzenie nr 19/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 stycznia 2024 r. (40,25KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego