Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 21/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Audytu i Kontroli

Nr zarządzenia:
21
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Audytu i Kontroli
Data podpisania:
26-01-2024
Data wejścia w życie:
26-01-2024

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572,1463,1688 )

zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Regulamin Organizacyjny Wydziału Audytu i Kontroli stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Audytu i Kontroli.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 283/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Audytu i Kontroli.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 21/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia stycznia 2024 r. (1,81MB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 21/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia stycznia 2024 r. (54,79KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego