Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 38/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Nr zarządzenia:
38
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek.
Data podpisania:
07-02-2024
Data wejścia w życie:
07-02-2024

Na podstawie art. 109 ust.1 pkt 2 i ust. 4, art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 r. poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906 i poz. 2029)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Nie wykonuje się prawa pierwokupu przysługującego Gminie Miasto Włocławek, będącego przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży Rep. A Nr 98/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r., w stosunku do:

 1. udziału wynoszącego 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Falbanka, oznaczonej numerem działki 24/36 o pow. 0,0349 ha,
 2. udziału wynoszącego 1/4 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Falbanka, oznaczonej numerem działki 24/36 o pow. 0,0349 ha,
 3. udziału wynoszącego 1/4 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Falbanka, oznaczonej numerem działki 24/36 o pow. 0,0349 ha,
 4. udziału wynoszącego 2/160 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Falbanka, oznaczonej numerem działki 24/46 o pow. 0,1835 ha,
 5. udziału wynoszącego 1/160 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Falbanka, oznaczonej numerem działki 24/46 o pow. 0,1835 ha,
 6. udziału wynoszącego 1/160 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Falbanka, oznaczonej numerem działki 24/46 o pow. 0,1835 ha,
 7. udziału wynoszącego 2/10080 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Falbanka, oznaczonej numerami działek 336/20, 336/21, 336/26 oraz 336/34 o łącznej pow. 0,3098 ha,
 8. udziału wynoszącego 1/10080 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Falbanka, oznaczonej numerami działek 336/20, 336/21, 336/26 oraz 336/34 o łącznej pow. 0,3098 ha,
 9. udziału wynoszącego 1/10080 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Falbanka, oznaczonej numerami działek 336/20, 336/21, 336/26 oraz 336/34 o łącznej pow. 0,3098 ha,

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

 1. PDFZarządzenie Nr 38/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r. (832,10KB)
 2. DOCXZarządzenie Nr 38/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (32,81KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego