Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 46/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Planu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego realizowanego w Miejskim Zespole Żłobków we Włocławku

Nr zarządzenia:
46
Rok:
2024
Tytuł:
w sprawie przyjęcia Planu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego realizowanego w Miejskim Zespole Żłobków we Włocławku
Data podpisania:
09-02-2024
Data wejścia w życie:
09-02-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 6d ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204 i  1429) oraz § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2023 r. w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 2121)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuję plan opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjny dla Miejskiego Zespołu Żłobków we Włocławku, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Plan realizowany będzie  we wszystkich żłobkach wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków we Włocławku.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Żłobków we Włocławku.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 4.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 46/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2024 r. (17,99MB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 46/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (15,87KB)
  3. DOCXZałącznik do Zarządzenia nr 46/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2024 r. (80,85KB)
  4. DOCXZałącznik nr 1 (49,06KB)
  5. XLSXZałącznik nr 7.1 (19,14KB)
  6. XLSXZałącznik nr 7.2 (17,72KB)
  7. XLSXZałącznik nr 7.3 (17,06KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego