Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podinspektor do spraw wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w Wydziale Finansów, Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Status ogłoszenia o naborze:
Po terminie składania dokumentów
Numer ogłoszenia:
Brak
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział:
Finansów, Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Miejsce pracy:
Urząd Miasta Włocławek
Stanowisko:
Podinspektor do spraw wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w Wydziale Finansów, Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Wymiar etatu:
pełny wymiar czasu pracy ;umowa o pracę zawarta będzie na czas określony, równy czasowi usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika;
Ilość etatów:
1 etat
Data ogłoszenia:
12-02-2024
Termin składania dokumentów:
15-02-2024
Sposób składania dokumentów:
Osobiście
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie wyższe;
b) obywatelstwo polskie;
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
d) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e) nieposzlakowana opinia.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
b) predyspozycje osobowościowe: sumienność, bezstronność, rzetelność, samodzielność, umiejętność interpretacji przepisów prawa, umiejętność planowania i organizacji pracy.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Lista wybranych kandydatów:
-
Uzasadnienie wyboru:
-

Załączniki:

  1. PDFOgłoszenie o wszczęciu procedury zatrudniania (435,78KB)
  2. DOCXOgłoszenie o wszczęciu procedury zatrudniania-dokument dostępny cyfrowo (24,72KB)
  3. PDFZakres czynności (504,52KB)
  4. DOCXZakres czynności-dokument dostępny cyfrowo (18,37KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego