Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 88/2024 Prezydenta Miasta Włocławek dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokal użytkowy (garaż), będący własnością Gminy Miasto Włocławek, położony we Włocławku przy Placu Wolności 16 o powierzchni użytkowej 16,82 m², przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do lat 3.

Nr zarządzenia:
88
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokal użytkowy (garaż), będący własnością Gminy Miasto Włocławek, położony we Włocławku przy Placu Wolności 16 o powierzchni użytkowej 16,82 m², przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do lat 3.
Data podpisania:
22-02-2024
Data wejścia w życie:
22-02-2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z  2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344, poz. 1113, poz. 1463,  poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906, poz. 2029).

zarządza się co następuje :

§ 1. Przeznacza się do oddania w najem w trybie bezprzetargowym 1 lokal użytkowy (garaż), będący własnością Gminy Miasto Włocławek, objęty wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym  mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13 oraz ul. 3 Maja 22, na okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego  wykazu, podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej  www.bip.um.wlocl.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§  5. Zarządzenie wchodzi w życie  z  dniem  podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie nr 88/2024 Prezydenta Miasta Włocławek dnia 22 lutego 2024 r. (813,23KB)
  2. DOCXZarządzenie nr 88/2024 Prezydenta Miasta Włocławek dnia 22 lutego 2024 r. Dokument dostępny cyfrowo. (17,59KB)

 

 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego