Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 23 lutego 2024 r. decyzji znak: S.6220.34.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji tankowania wodorem we Włocławku przy ul. Toruńskiej 282 na działce nr 80/1 obręb Azoty.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 r. poz. 1094 t.j.) 

Prezydent Miasta Włocławek

podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu  23 lutego 2024 r. decyzji znak: S.6220.34.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie stacji tankowania wodorem we Włocławku przy ul. Toruńskiej 282 na działce nr 80/1 obręb Azoty.                                           

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek ORLEN S.A., z/s w Płocku przy ul. Chemików 7.

Z treścią ww. decyzji oraz z pełną dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów, o których mowa w art. 77 ww. ustawy, można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w Wydziale Środowiska ul. 3 Maja 22, I piętro, pokój nr 18, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:00; wtorek od godz. 7:30 do godz. 16:30; piątek od godz. 7:30 do godz. 13:30.

Obwieszczenie o wydanej decyzji zamieszczono:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek (ul. Zielony Rynek 11/13 oraz ul. 3 Maja 22);
  2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek pod adresem: https://bip.um.wloclawek.pl/ w zakładce Środowisko, Informacja o postępowaniach w sprawach ochrony środowiska;
  3. w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

Data obowiązywania publikacji 14 dni tj. od 29.02. 2024 do 14.03.2024 roku.

Załączniki:

  1. PDFDecyzja (5,93MB)
  2. DOCXDecyzja (61,13KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego