Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Inspektor ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
Brak
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział:
Geodezji i Kartografii
Miejsce pracy:
Urząd Miasta Włocławek
Stanowisko:
Inspektor ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii
Wymiar etatu:
pełny wymiar czasu pracy
Ilość etatów:
1 etat
Data ogłoszenia:
01-03-2024
Termin składania dokumentów:
14-03-2024
Sposób składania dokumentów:
Osobiście, drogą pocztową, elektronicznie
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie wyższe na kierunku geodezyjnym;
b) uprawnienia specjalistyczne: uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach zgodnych z art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.);
c) znajomość przepisów ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne i rozporządzenia wykonawcze, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, o samorządzie gminnym, prawo
o ustroju sądów powszechnych, o finansach publicznych, instrukcji kancelaryjnej i umiejętności ich stosowania;
d) obywatelstwo polskie;
e) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f) nieposzlakowana opinia;
g) co najmniej 3-letni staż pracy.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
a) predyspozycje osobowościowe: praworządność, sumienność, bezstronność, rzetelność, staranność, terminowość, samodzielność, umiejętność planowania i organizowania pracy oraz kierowania i pracy w zespole,
b) inne: umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki) oraz znajomość programów: Ewmapa, Ośrodek, Bank Osnów, MDOK, ADRES, EWOPIS, EXCEL, Word i innych aplikacji biurowych;
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Lista wybranych kandydatów:
Pani Katarzyna Wilk zamieszkała we Włocławku.
Uzasadnienie wyboru:
Pani Katarzyna Wilk podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się należytą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Inspektor ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii.
Legitymuje się odpowiednim wykształceniem.

Załączniki:

  1. PDFOgłoszenie o naborze (493,13KB)
  2. DOCXOgłoszenie o naborze-dokument dostępny cyfrowo (26,07KB)
  3. PDFOpis stanowiska (331,64KB)
  4. DOCXOpis stanowiska-dokument dostępny cyfrowo (18,34KB)
  5. PDFZakres czynności (274,78KB)
  6. DOCXZakres czynności-dokument dostępny cyfrowo (27,79KB)
  7. PDFInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (21,42KB)
  8. DOCXInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej-dokument dostępny cyfrowo (12,64KB)
  9. PDFInformacja o wyniku naboru (77,61KB)
  10. DOCXInformacja o wyniku naboru-dokument dostępny cyfrowo (12,89KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego