Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 139/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie powołania i ustalenia Regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Nr zarządzenia:
139
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie powołania i ustalenia Regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Data podpisania:
19-03-2024
Data wejścia w życie:
19-03-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz § 1 ust. 5 uchwały nr XXXII/41/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 621, poz. 3923 i poz. 8149),

zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuję z dniem 2 kwietnia 2024 r. Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustalam regulamin działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Traci moc:

  1. Zarządzenie nr 165/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
  2. Zarządzenie nr 423/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
  3. Zarządzenie nr 450/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
  4. Zarządzenie nr 6/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
  5. Zarządzenie nr 367/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 września 2021 r. w sprawie regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
  6. Zarządzenie nr 443/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 139/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 marca 2024 r. (663,36KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 139/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 marca 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (24,86KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego