Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 235/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Nr zarządzenia:
235
Rok:
2024
Tytuł:
w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek.
Data podpisania:
15-05-2024
Data wejścia w życie:
15-05-2024

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4b i ust. 4 oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 r. poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906 i poz. 2029), w związku z uchwałą nr VIII/57/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek zmienioną uchwałą nr XXXI/25/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2019 r, poz. 2389 z  2021 r. poz. 1903)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wykonać prawo pierwokupu przysługujące Gminie Miasto Włocławek w stosunku prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 3 o łącznej powierzchni użytkowej 60,30 m2. Z przedmiotowym lokalem związany jest udział wynoszący 60/703 części, we własności nieruchomości wspólnej, położonej przy Bulwarach Marszałka Piłsudskiego 24, na działce oznaczonej numerem 30 o pow. 0,1117 ha (Włocławek KM 46), znajdującej się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, będącej przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży Rep. A Nr 1242/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 235/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 maja 2024 r (234,66KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 235/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 maja 2024 r - dokument dostępny cyfrowo (14,81KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego