Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.09.2021 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i udziale społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w ANWIL S.A. we Włocławku na terenie działek nr 64/1, 65/1, 66/1, 8/1, 68/4, 47,6,7, 60 obręb Azoty. Szczegóły
Artykuł 27.09.2021 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 16A dz. nr 38/29 KM 111/2. Szczegóły
Artykuł 24.09.2021 Zarządzenie nr 380/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 września 2021 r. w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego Szczegóły
Artykuł 24.09.2021 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie dz. nr 23/1 obręb Michelin KM 11 przy ul. Ziołowej 3 we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.09.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (166/wnio/2021) Szczegóły
Artykuł 24.09.2021 W dniu 3 października 2021 r. o godz. 11.30 na ul. 3 Maja rozpocznie się przemarsz z okazji Światowego Dnia Zwierząt. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.09.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (148/dec/2021) Szczegóły
Artykuł 23.09.2021 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie dz. nr 43 obręb Michelin KM 22 przy ul. Dzikiej 3 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 23.09.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę istniejącej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Włocławek Wschód – Konin na terenie dz. nr 19/6, 19/7, 28, 31/6, 31/7, 31/5, 31/4, 31/3, 31/2, 31/1, 30, 29 obręb Włocławek KM 93, dz. nr 2/23, 5/6 obręb Włocławek KM 115, dz. nr 5/14, 42, 4/28, 43, 72, 9/7, 9/2, 49, 9/13, 15 obręb Włocławek KM 123, dz. nr 138, 159, 158, 169, 167, 172, 173/1 obręb Rybnica, rozbiórkę części napowietrznej linii elektroenergetycznej 0,4kV kolidującej z linią 110kV oraz budowę napowietrzno-kablowej linii elektroenergetycznej 0,4kV na terenie dz. nr 28, 29, 31/1, 31/2, 32, 33 obręb Włocławek KM 93 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 22.09.2021 Izabela Słomczewska – Przedszkole Publiczne Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi – Zastępca Dyrektora Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (147/dec/2021) Szczegóły
Artykuł 22.09.2021 W dniu 28 września 2021 r. o godz. 15.00 na Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się „Koronka do Miłosierdzia Bożego na ulicach miast świata”. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-01Rejestracja nowego pojazdu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-01a Rejestracja pojazdów używanych zarejestrowanych na terenie RP Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-01b Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy Szczegóły
« 1 2 3 741 742 »