Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.09.2017 Zarządzenie nr 251/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu obejmującego 19 lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 Zarządzenie nr 250/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 Porządek obrad komisji Edukacji odbywającego się 3 października 2017 roku Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 W uzgodnieniu z Przewodniczącą Komisji Edukacji uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 3 października 2017r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 4. Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 Grażyna Szczyżyńska – Przedszkole Publiczne Nr 35 we Włocławku – p. o. dyrektora Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.09.2017 Przebudowa parkingu wewnętrznego wraz z zagospodarowaniem terenu na dziedzińcu wewnętrznym Urzędu Miasta we Włocławku, Zielony Rynek 11/13 realizowana w ramach zadania: Przebudowa budynków Urzędu Miasta Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 Porządek obrad komisji Ds Rewitalizacji odbywającego się 2 października 2017 roku Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 W uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Ds. Rewitalizacji uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 2 października 2017r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 20. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (197/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (184/dec/2017) Szczegóły
Artykuł 20.09.2017 Zarządzenie nr 249/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 20.09.2017 Zarządzenie nr 248/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ustanowienia Regulamin konkursu na scenariusz gry miejskiej Szczegóły
Artykuł 20.09.2017 Zarządzenie nr 247/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 września 2017 r. w sprawie określenia procedur oraz zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych w cyberprzestrzeni (CRP) przez wydziały i biura Urzędu Miasta Włocławek, placówki oświatowe oraz miejskie jednostki organizacyjne. Szczegóły
Artykuł 20.09.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia RSI Sp. z o.o. we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 Zarządzenie nr 246/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Brzezinowej, działka nr 117 KM 09 (obręb Michelin) o pow. 559,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
« 1 2 3 306 307 »