Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.08.2018 Budżet Obywatelski Miasta Włocławek na rok 2019 Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.08.2018 Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw, oraz remont ogrodzenia i budowa parkingu z podziałem na 2 zadania Szczegóły
Artykuł 17.08.2018 Wykonywanie kontroli biletów w autobusach MPK oraz kontroli czystości przystanków autobusowych, w okresie od 1 do 30 września 2018 r. Szczegóły
Artykuł 17.08.2018 Porządek obrad komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska odbywającego się 22 sierpnia 2018 roku Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 3-5 Szczegóły
Artykuł 14.08.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 36 – 38 dz. nr 13/25 KM 33 Szczegóły
Artykuł 14.08.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej, na terenie dz. nr 1/1 obręb Michelin KM 13; dz. nr 1/59, 26 obręb Michelin KM 14 oraz dz. nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 10/1, 14/3, 20/1, 21 obręb Michelin KM 15 w pasie ulic: Letniej i Bartnickiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 13.08.2018 Beata Szczerkowska – Przedszkole Publiczne nr 35 – Dyrektor Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (151/wnio/2018) Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.08.2018 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego Szczegóły
Zamówienia publiczne 10.08.2018 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku Szczegóły
Artykuł 10.08.2018 Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych Szczegóły
Artykuł 10.08.2018 Zgłoszenie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Planty, na terenie działek nr 120 i 57/1 obręb Włocławek KM 78 we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2018 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (38/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2018 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (37/zglo/2018) Szczegóły
« 1 2 3 439 440 »