Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 30.08.2016 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie złożonego wniosku o udzielenie informacji o środowisku (398/dec/2016) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 30.08.2016 Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych (421/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.08.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (397/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 30.08.2016 Zarządzenie nr 256/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokal użytkowy wraz z udziałem we współwłasności gruntu, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargowym. Szczegóły
Artykuł 30.08.2016 Zarządzenie nr 255/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ulicy: Żytniej, oznaczonej jako działka nr 75/3 KM 84 o pow. 0,0096 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.08.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (34/zgło/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.08.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (396/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.08.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (420/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.08.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (395/dec/2016) Szczegóły
« 1 2 3 233 234 »