Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.03.2017 Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów na 2017 r Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 WLO0018A – wieży wolnostojącej o wysokości całkowitej konstrukcji do 50 m n.p.t. z antenami nadawczymi i radioliniamii oraz szafami systemowymi z urządzeniami sterującymi u podstawy wieży na terenie działki nr 140/2 obręb Krzywa Góra przy ul. Toruńskiej 196 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : Toruńskiej, oznaczonej jako dz. nr. 44/2 KM 29 o pow. 480,00 m2, Toruńskiej, oznaczonej jako dz. nr. 44/3 KM 29 o pow. 90,00 m2 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.03.2017 Decyzja (45/dec/2017) Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Informacja o rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę NOVOL Spółka z o.o. została wydana decyzja o warunkach zabudowy z dnia 22.03.2017r. Nr 15/2017 na budowę tacy bezodpływowej wraz z dwoma zbiornikami magazynowymi o pojemności 28 m3 każdy do przechowywania żywic rozcieńczalnikowych na potrzeby produkcji wyrobów lakierowych oraz tacy wychwytowej dla autocysterny na terenie działki nr 1/1 obręb Włocławek KM 100 położonej przy Alei Kazimierza Wielkiego 18 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawienia warunków zagospodarowania ich nieruchomości, na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ŻYTNIEJ, oznaczonej jako działka nr 75/3 KM 84 o pow. 0,0096 ha. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 23.03.2017 Podinspektor ds. zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w Wydziale Gospodarki Miejskiej, Referat Gospodarki Komunalnej Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 23.03.2017 Podinspektor w Wydziale Finansów – Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 23.03.2017 Podinspektor ds. obsługi kasy w Wydziale Finansów – Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. (47/wnio/2017) Szczegóły
Artykuł 22.03.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Alei Chopina 15 – 17/Okrzei 2. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.03.2017 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (11/zglo/2017) Szczegóły
Artykuł 20.03.2017 Projekty Uchwał pod obrady XXX sesji Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 20.03.2017 Porządek obrad komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta odbywającego się 23 marca 2017 roku Szczegóły
Artykuł 20.03.2017 Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta odbędzie się w dniu 23 marca br. o godzinie 13:00 w sali nr 302 Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13. Szczegóły
« 1 2 3 238 239 »