Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.08.2019 Zarządzenie nr 355/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 2 na udzielanie mieszkańcom Włocławka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych Szczegóły
Artykuł 16.08.2019 Zarządzenie nr 354/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert i wyboru realizatorów działań w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 16.08.2019 Zarządzenie nr 353/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020 Szczegóły
Artykuł 16.08.2019 Zarządzenie nr 352/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 14.08.2019 Wzór zgłoszenia – uzupełnienie składu obwodowej komisji wyborczej przez Komisarza Wyborczego spośród wyborców Szczegóły
Artykuł 14.08.2019 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 14.08.2019 Podinspektor do spraw rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji Szczegóły
Artykuł 14.08.2019 Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP Szczegóły
Artykuł 14.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej śr/c PE dn 63 w ulicy Rybnickiej we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2019 Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany (152/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (151/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (148/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (147/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (146/wnio/2019) Szczegóły
Artykuł 13.08.2019 Informacja o wydaniu decyzji oraz zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego na zadanie: budowa budynku usługowego „TARTAR” Szczegóły
« 1 2 3 571 572 »