Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.08.2020 Zarządzenie Nr 282/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert i wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek” w 2020 r. Szczegóły
Artykuł 14.08.2020 Zarządzenie Nr 281/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.08.2020 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (16/zglo/2020) Szczegóły
Artykuł 14.08.2020 Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciostanowiskowej, bezdotykowej myjni samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 1/12 obręb Włocławek KM 74/1 przy ul. Falbanka we Włocławku Szczegóły
Artykuł 14.08.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o powołaniu biegłego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 41910 „Włocławek Zazamcze 2” Szczegóły
Artykuł 14.08.2020 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie istniejącego zbiornika podziemnego na stacji paliw zlokalizowanej przy ul. Wienieckiej 39 we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 14.08.2020 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” Szczegóły
Artykuł 13.08.2020 Zarządzenie Nr 280/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 13.08.2020 Zarządzenie Nr 279/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 13.08.2020 Zarządzenie Nr 278/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 13.08.2020 Zarządzenie Nr 277/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2020 Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (86/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (78/dec/2020) Szczegóły
Artykuł 13.08.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE wraz z przyłączami gazowymi dn32PE na terenie dz. nr 106/11, 86/3, 86/4, 86/6 obręb Włocławek KM 7/2 przy ul. Kwiatowej, Jaśminowej, Willowej we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (77/dec/2020) Szczegóły
« 1 2 3 617 618 »