Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.01.2018 Przewodniczący Rady Miasta Włocławek – Pan Rafał Sobolewski zwołał na dzień 23 stycznia 2018 r. na godz. 12.00 w Sali nr 4 I sesję Młodzieżowej Rady Miasta VIII kadencji. Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Zarządzenie nr 17/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego 1 lokal przeznaczony na cele inne niż mieszkaniowe, wraz z udziałem we współwłasności gruntu, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 1. Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Krętej 2. Szczegóły
Artykuł 18.01.2018 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek ws. naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace przy zabytkach. Szczegóły
Artykuł 18.01.2018 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Panią Wiesławę Woźniak reprezentującą Salamander Window & Door System S.A., decyzją Nr 19/18 z dnia 17 stycznia 2018 r., zostało zmienione pozwolenie na budowę Nr 352/17 z dnia 16 października 2017 r. oraz zatwierdzony projekt budowlany zamienny na przebudowę budynku produkcyjnego (budowa podziemnego zbiornika wody chłodniczej wraz z kanałem technologicznym), na terenie działki nr 2/74 obręb Włocławek KM 115 przy Al. Kazimierza Wielkiego 6a we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Marlena Chodorek – Urząd Miasta Włocławek – Podinspektor w Wydziale Finansów Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.01.2018 Decyzja pozwolenia na budowę (9/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN250mm z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej przy ulicy Budowlanych, Chemików, Hutniczej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Zarządzenie nr 16/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Zarządzenie nr 15/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.01.2018 Zgłoszenie zakończenia eksploatacji instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (2/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.01.2018 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (1/zglo/2018) Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Porządek obrad komisji Edukacji odbywającej się 23 stycznia 2018 roku Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Dnia 23 stycznia br. o godzinie 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta w siedzibie Urzędu Miasta we Włocławku ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr 302. Szczegóły
« 1 2 3 356 357 »