Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 18.07.2018 Inspektor ds. rozliczeń podatku VAT w Wydziale Finansów, Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Zarządzenie nr 201/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Zarządzenie nr 199/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 188/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 06 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 I przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek: Plac Wolności 16 o pow. użytkowej 28,00 m2 ; ul. Bartnicka 15 ,o pow. użytkowej 51,18 m2 ; ul. Kaliska 3,o pow. użytkowej 17,50 m2; ul. Piekarska 6,o pow. użytkowej 15,70 m2 ; ul. Św. Antoniego 29,o pow. użytkowej 20,60 m2 ; ul. Św. Antoniego 29 ,o pow. użytkowej 30,40 m2 Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 Zarządzenie nr 200/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2018 r.w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek w Gminie Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 Zarządzenie nr 198/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2018 Decyzja – pozwolenie na wprowadzanie pyłów do powietrza (126/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2018 Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany (125/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 Informacja: Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Drumet Liny i Druty Sp. z o.o., decyzją Nr 240/18 z dnia 17.07.2018 r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej (podłączenie pieca gazowego do odzysku cynku czystego z cynku twardego w budynku patentowni – I etap), na terenie działki nr 30/18 obręb Włocławek KM 113 przy ulicy Polnej 30/58 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej z podłączeniami do granicy posesji przy ul. Bobrownickiej, w ulicach: Grodzkiej, Wrzosowej, Bobrownickiej, Plażowej, na terenie dz. nr 26, 28, 29/1, 25/5 obręb Włocławek KM 7/1 oraz dz. nr 20 obręb Włocławek KM 8/1 we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (124/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (140/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (123/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 „Opiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028″ Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 „Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028” Szczegóły
« 1 2 3 430 431 »