Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.10.2018 Porządek obrad LII sesji Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 17.10.2018 W dniu 19 października 2018 r. o godz. 11.45 w Klubie Stara Remiza przy ul. Żabiej 8 we Włocławku odbędą się obrady LII uroczystej sesji Rady Miasta Włocławek. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2018 Decyzja na usunięcie drzew (172/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (175/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2018 Decyzja na usunięcie drzew (171/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (174/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 17.10.2018 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku handlowo-usługowego przy ul. Zagajewskiego/Okrężnej we Włocławku Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.10.2018 Zagospodarowanie odpadów komunalnych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2018 Decyzja na usunięcie drzew (170/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (173/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2018 Decyzja na usunięcie drzew (169/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (172/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 17.10.2018 Plan polowań zbiorowych 2018/2019 Szczegóły
Artykuł 16.10.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.N.6812.311.2018 Szczegóły
Artykuł 16.10.2018 Informacja na temat zmiany granic obwodów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych Szczegóły
« 1 2 3 463 464 »