Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.03.2018 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2018. Szczegóły
Artykuł 20.03.2018 Petycja w sprawie podpisania Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu lokalnym Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.03.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (60/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 20.03.2018 Zarządzenie nr 68/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu nr 1 na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2018. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.03.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (59/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.03.2018 Wniosek o wygaszenie zezwolenia na zbieranie odpadów (62/wnio/2018) Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.03.2018 Budowa drogi dojazdowej w ramach zadania pn. Budowa, rozbudowa i adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo-wychowawczych (14-stki) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.03.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (58/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chemików 9/13, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 13/14 KM 33, obręb Włocławek Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych 8, ul. Chemików 15/17, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 13/13 KM 33, obręb Włocławek Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hutniczej 11-15/ ul. Budowlanych 8 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 14/3 KM 33, obręb Włocławek Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych 4, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 13/23 KM 33 Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 14/3 KM 33 Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 Porządek obrad komisji Porządku Prawnego i Publicznego odbywającego się 20 marca 2018 roku Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 Gmina Miasto Włocławek poszukuje kandydatów chętnych do pracy do wykonywania kontroli biletów w autobusach MPK Sp. z o.o. we Włocławku oraz kontroli czystości przystanków autobusowych. Wykonywanie przedmiotu zlecenia odbywać się będzie na podstawie odrębnych umów zleceń. Szczegóły
« 1 2 3 380 381 »