Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 24.09.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (160/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Zarządzenie nr 266/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 września 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Obsługi Inwestora Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Zarządzenie nr 263/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.09.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (167/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 18/36 o pow. 0,5872 ha, położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Operat szacunkowy zostanie wykonany w wersji papierowej w ilości 3 egz. Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Informacja dla pełnomocników wyborczych o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie publicznego losowania w celu ustalenia tych składów. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2018 Decyzja na usunięcie drzew (159/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2018 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (11/post/2018) Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Małgorzata Bisaga – Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włocławku – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Zarządzenie nr 265/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Zarządzenie nr 264/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. W zakres usług będących przedmiotem zamówienia wchodzi projekt, dostawa, montaż, bieżące utrzymanie, demontaż i przechowywanie w magazynie Wykonawcy dekoracyjno – świątecznych elementów oświetleniowych. Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 „Mam pasję, mam talent. O zainteresowaniach seniorów” – konferencja naukowa oferta złożona przez Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej „Vladislawia” Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji produkcyjnej należącej do Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. w zakresie stacji rozładowczej kontenerów z surowcem oraz łańcuchowego systemu transportu surowca PTA, na terenie działki nr 17/1 obręb Azoty przy ulicy Krzywa Góra 19 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 350 / 18 z dnia 21 września 2018r., umorzono postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenie na rozbudowę instalacji produkcyjnej należącej do Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. w zakresie stacji rozładowczej kontenerów z surowcem oraz łańcuchowego systemu transportu surowca PTA, na terenie działki nr 17/1 obręb Azoty przy ulicy Krzywa Góra 19 we Włocławku. Szczegóły
« 1 2 3 454 455 »