Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.11.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie trasy średnicowej – I etap od ulicy Toruńskiej we Włocławku, na terenie dz. nr 5, 1 obręb Włocławek KM 30; dz. nr 2/1, 211/2*, 1/19*, 2/2, 5/5*, 211/1, 1/5, 210/2*, 210/1 obręb Włocławek KM 28; dz. nr 20, 18/9, 18/5 obręb Włocławek KM 27 we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.11.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (180/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 09.11.2018 Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.11.2018 Wniosek o wydanie decyzji (194/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.11.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów decyzji (193/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 09.11.2018 Zarządzenie nr 327/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.11.2018 CARBOWIL sp. z o.o. – Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (192/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 09.11.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej, na terenie działek nr 42 obręb Michelin KM 05, nr 5 obręb Michelin KM 10, nr 43, 151 obręb Michelin KM 11 położonych przy ul. Botanicznej, ul. Koralowej i ul. Parkowej we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.11.2018 Decyzja na usunięcie drzew (179/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.11.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (191/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 08.11.2018 Zarządzenie nr 326/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 08.11.2018 Zarządzenie nr 325/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 08.11.2018 Zarządzenie nr 324/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy Alei Chopina oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 1/50 o powierzchni 0,5340 ha w obrębie Włocławek KM 110, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, na rzecz jej użytkownika wieczystego Szczegóły
Artykuł 08.11.2018 Zarządzenie nr 323/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy Alei Chopina oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 1/49 o powierzchni 0,1154 ha w obrębie Włocławek KM 110, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży,na rzecz jej użytkowników wieczystych. Szczegóły
Artykuł 08.11.2018 Zarządzenie nr 322/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
« 1 2 3 473 474 »