Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.04.2019 Elżbieta Rutkowska – Środowiskowy Dom Samopomocy we Włocławku – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Zarządzenie nr 186/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie ustanowienia Regulaminu wsparcia projektów lokalnych realizowanych na obszarze rewitalizacji w Mieście Włocławek Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Zarządzenie nr 185/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2019 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (85/dec/2019) Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stanowiska załadunku 32% i 50% ługu sodowego do cystern samochodowych”. Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa o transformację 110/15 kV na stacji elektroenergetycznej 220/110/15 kV Włocławek Azoty”. Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartały 2019 roku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (84/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (83/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (82/wnio/2019) Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Zarządzenie dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w sprawie ograniczenia zjawisk szkodotwórczych Szczegóły
Artykuł 24.04.2019 Zarządzenie nr 184/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu głosowania wyboru kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki prowadzonej przez Gminę Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 24.04.2019 Zarządzenie nr 183/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 11 we Włocławku, ul. Papieżka 89. Szczegóły
Artykuł 24.04.2019 Zarządzenie nr 182/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 we Włocławku, ul. Promienna 15. Szczegóły
Artykuł 24.04.2019 Zarządzenie nr 181/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2019 r.w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 29 we Włocławku, ul. Dygasińskiego 10. Szczegóły
« 1 2 3 531 532 »