Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 23.01.2019 Inspektor ds. rewitalizacji w Biurze Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 23.01.2019 Zarządzenie Nr 24/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 23.01.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu niskiego ciśnienia dn 125 PE z przyłączem gazowym n/c dn 63 PE do budynku mieszkalnego zlokalizowanego we Włocławku przy ulicy Witoszyńskiej 10 Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Zarządzenie Nr 23/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Zarządzenie Nr 22/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Zarządzenie Nr 21/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy : ul. Starodębskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Zarządzenie Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Lipnowskiej 12b, ul. Dąbrowskiej, przeznaczonych do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Zarządzenie Nr 19/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Moniuszki, ul. Starodębskiej, ul. Toruńskiej, ul. Al. Chopina, ul. Okrzei Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Zarządzenie Nr 18/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenia w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2019, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Zgłoszenie budowy linii kablowej nn-0,4kV dla zasilania pawilonu handlowego, na terenie działek nr 15/104, 15/62, 15/78, 22/5, 20/5, 20/6, 20/1 obręb Włocławek KM 87 przy ul. Zagajewskiego / Okrężnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Zgłoszenie budowy linii kablowej nn-0,4kV dla zasilania energetycznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz pawilonu handlowego, na terenie działek nr 1, 23, 15/68, 22/3, 20/1, 20/6 obręb Włocławek KM 87 przy ul. Stodólnej / Okrężnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Pogodnej 3 Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Otwarty konkurs nr 1 na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Zarządzenie Nr 17/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu nr 1 na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Zarządzenie nr 16/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia składu Miejskiej Rady Sportu we Włocławku Szczegóły
« 1 2 3 495 496 »