Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.04.2018 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Włocławek : zawiadamiam strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy zgromadzonymi w wyniku rozpoznania wniosku „MAJSTER ATLAS KUJAWY” P. Świec Spółka Jawna reprezentowana przez Panią Ewelinę Grzełakowską Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.04.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (78/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Projekty Uchwał pod obrady XLIII sesji Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Porządek obrad XLIII sesji Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 W dniu 27 kwietnia 2018 r. o godzinie 9.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 odbędą się obrady XLIII sesji Rady Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Zgłoszenie budowy i przebudowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV przy ulicy Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Zarządzenie nr 116/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 20.04.2018 Zarządzenie nr 115/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Biura Zamówień Publicznych Szczegóły
Artykuł 20.04.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie alejek na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku na terenie dz. nr 1/2 obręb Włocławek KM 109 położonej przy Al. Chopina 3 – 5 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Nazwa zadania inwestycyjnego: Modernizacja fontanny przed budynkiem Teatru Impresaryjnego we Włocławku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu na Placu Teatralnym przy Teatrze Impresaryjnym we Włocławku”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.04.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (77/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Zarządzenie nr 114/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 37,stanowiącej część działki nr 6/4 KM 38 o pow. 47,80 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Zarządzenie nr 113/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Leśnej, stanowiącej część działki nr 4/17 oraz część działki nr 4/18 KM 123 o pow. 1.0180 ha, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Zarządzenie nr 112/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, oznaczonej jako działka nr 161 (obręb Krzywa Góra) o pow. 367,00 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzierżawienia do lat trzech. Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Zarządzenie nr 111/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Polnej 87, stanowiącej część działki nr 45/1 KM 86 o pow. 34,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
« 1 2 3 394 395 »