Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.06.2018 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miasta Włocławek w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 22.06.2018 Zawiadomienie – Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Handlowego we Włocławku przy ul. Kapitulnej i Długiej” Szczegóły
Artykuł 22.06.2018 Zarządzenie nr 169/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego, dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony oraz czas oznaczony części nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (113/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 22.06.2018 Zarządzenie nr 168/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu wolnych lokali użytkowych oraz opłat za najem powierzchni pod reklamy na nieruchomościach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (112/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew (111/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.06.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (116/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew (110/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.06.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (115/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew (109/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.06.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (114/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Zarządzenie nr 167/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku, ul. Leśna 24 Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Zarządzenie nr 166/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 4 we Włocławku, ul. Kaliska 108 Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Zarządzenie nr 165/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 we Włocławku, ul. Wyspiańskiego 3 Szczegóły
« 1 2 3 419 420 »