Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.09.2016 Zarządzenie nr 280/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku Szczegóły
Artykuł 30.09.2016 Zarządzenie nr 285/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany powołanej Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 30.09.2016 Zarządzenie nr 277/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 września 2016 r. w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 30.09.2016 „IV Regionalne Dni Psychoterapii” oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.09.2016 Wniosek w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 czerwca 2016 r., znak: S.6220.23.2016 ustalającej środowiskowe uwarunkowania. (503/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 30.09.2016 Zarządzenie nr 283/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2016 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej we Włocławku przy ulicy Toruńskiej 85 A, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 64/23 o pow. 0,0200 ha (Włocławek KM 31). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (502/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (501/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (500/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 30.09.2016 Zarządzenie nr 282/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy: ul.Płockiej ,stanowiącej część działki nr 18/20 KM 94 o pow. 72,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
« 1 2 3 263 264 »