Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.07.2017 „PRZEZ ŻYCIE BEZ UZALEŻNIEŃ” oferta złożona przez Kujawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „WIŚLAK” -Włocławek Szczegóły
Artykuł 28.07.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej z rur polietylenowych oraz umartwieniu stalowej sieci gazowej na terenie działek nr 42/1, 36/22, 36/23 obręb Włocławek KM 29 i nr 64/4, 64/18, 65/17, 8/4, 65/25, 63/4, 63/10, 63/12 obręb Włocławek KM 31 przy ul. Hutniczej, Toruńskiej, Energetyków i Mechaników we Włocławku. Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.07.2017 Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki Szczegóły
Artykuł 27.07.2017 Zarządzenie nr 195/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej – działki ewidencyjnej nr 1/246 o powierzchni 0,0097 ha w obrębie Włocławek KM 75, położonej we Włocławku przy ul. Kaliskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.07.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (157/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.07.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (156/wnio/2017) Szczegóły
Artykuł 27.07.2017 Zarządzenie nr 194/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Nr 64/2017 Wojewody Kujawsko –Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.07.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (155/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.07.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (154/wnio/2017) Szczegóły
Artykuł 27.07.2017 Zarządzenie nr 193/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ulicy Zbiegniewskiej 67, oznaczonej jako działka: nr 166/114 KM 69 o pow. 0,0002 ha, nr 166/118 KM 69 o pow. 0.0037 ha, nr 171/21 KM 69 o pow. 0.0025 ha, nr 171/22 KM 69 o pow. 0.0001 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 27.07.2017 Zarządzenie nr 192/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we Włocławku przy ul. Jeżynowej 65, oznaczonej jako działka nr 27 KM 5 o pow. 0.0190 ha Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.07.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (145/dec/2017) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 26.07.2017 Podinspektor ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 26.07.2017 Geolog Powiatowy w Wydziale Środowiska Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.07.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (144/dec/2017) Szczegóły
« 1 2 3 288 289 »