Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.11.2019 Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63, na terenie działek nr 118 i 117/1 obręb Włocławek KM 78 przy ul. Smólskiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 13.11.2019 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy : Płockiej 155 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.11.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (203/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.11.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (202/dec/2019) Szczegóły
Artykuł 13.11.2019 Zarządzenie nr 461/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 13.11.2019 Zarządzenie nr 456/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.11.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (202/wnio/2019) Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 Zarządzenie nr 460/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Mielęcińskiej 3, działka nr 10 KM 94 (Michelin KM 02) o pow. 20,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 Zarządzenie nr 459/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Letniskowej 3, oznaczonej jako działka nr 39 (Michelin KM 06) o pow. 0,5233 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 Zarządzenie nr 458/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 Zarządzenie nr 457/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Środowiska Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.11.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (201/wnio/2019) Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Kujawskiej 16, oznaczonej jako działka nr 70 KM 53 o pow. 20,00 m2 Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Szpitalnej 1b, oznaczonej jako działka nr 15/12 KM 35 o pow. 15,00 m2 Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.11.2019 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta z podziałem na 5 zadań Szczegóły
« 1 2 3 600 601 »