Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.04.2017 Ogłoszenie W związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
Artykuł 24.04.2017 Zarządzenie nr 84/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017 r w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 24.04.2017 Zarządzenie nr 83/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017 r w sprawie powołania składu osobowego Kapituły Nagród opiniującej wnioski o przyznanie dorocznych nagród Prezydenta Miasta Włocławek w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 24.04.2017 Zarządzenie nr 82/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017 r w sprawie regulaminu głosowania wyboru kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki prowadzonej przez Gminę Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 21.04.2017 Plan Budżetu miasta Włocławek na 2017 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.04.2017 Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.04.2017 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (14/zglo/2017) Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.04.2017 Wykonanie siłowni zewnętrznych z podziałem na 2 zadania Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.04.2017 Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego (61/dec/2017) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 21.04.2017 Na stanowisko Podinspektora ds. społecznych i wspierania rodziny w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Szczegóły
Artykuł 21.04.2017 Zbiorcza informacja o petycjach Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (65/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (64/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (63/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (60/dec/2017) Szczegóły
« 1 2 3 249 250 »