Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.06.2020 Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2020-2023 Szczegóły
Artykuł 01.06.2020 9 czerwca 2020 r. o godzinie 9.00 w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek odbędzie się Sesja Rady Miasta Szczegóły
Artykuł 01.06.2020 Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicami: św. Jana, 3 Maja, Placem Wolności, Brzeską, Placem Kopernika, Bednarską i brzegiem rzeki Wisły Szczegóły
Artykuł 01.06.2020 Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicą Brzeską, Placem Wolności, ulicą Kilińskiego, ulicą Okrzei, terenami kolejowymi, ulicą Szpitalną, Parkiem im. H. Sienkiewicza, rzeką Zgłowiączką oraz brzegiem rzeki Wisły Szczegóły
Artykuł 01.06.2020 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicami: św. Jana, 3 Maja, Placem Wolności, Brzeską, Placem Kopernika, Bednarską i brzegiem rzeki Wisły Szczegóły
Artykuł 01.06.2020 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicą Brzeską, Placem Wolności, ulicą Kilińskiego, ulicą Okrzei, terenami kolejowymi, ulicą Szpitalną, Parkiem im. H. Sienkiewicza, rzeką Zgłowiączką oraz brzegiem rzeki Wisły Szczegóły
Artykuł 01.06.2020 Zarządzenie nr 179/2020 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2/55 o powierzchni 0,0050 ha w obrębie 1150 Włocławek KM 115, położonej we Włocławku przy ul. Grondy 20, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległe Szczegóły
Artykuł 01.06.2020 Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka Szczegóły
Artykuł 29.05.2020 Raport o stanie Miasta – Podsumowanie działalności Prezydenta Miasta Włocławek w roku 2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.05.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (37/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.05.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (36/wnio/2020) Szczegóły
Artykuł 29.05.2020 Zarządzenie nr 178/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Piaski, stanowiącej część dz. nr 10/2 (obręb Włocławek KM 110) o pow. 75,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 29.05.2020 Zarządzenie nr 177/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 28.05.2020 Zarządzenie nr 175/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania, organizacji i trybu działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.05.2020 Postanowienie w sprawie zabezpieczenia roszczeń umożliwiającego pokrycie kosztów wykonania zastępczego usunięcia i utylizacji odpadów (4/post/2020) Szczegóły
« 1 2 3 602 603 »