Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.12.2016 Zarządzenie nr 355/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2017, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (46/zglo/2016) Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Zarządzenie nr 354/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu opiniująco – doradczego w sprawie dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół nr 4 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na modernizację, rozbudowę i przebudowę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, Etap I, budynki Nr 9 i Nr 12 – termomodernizacja budynków Nr 9 i Nr 12, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych, podjazdu dla karetek i zadaszenia podjazdu dla karetek przy budynku Nr 12, budowa windy zewnętrznej osobowej i schodów zewnętrznych przy budynku Nr 9 oraz przebudowa budynków Nr 9 i Nr 12 na terenie działek nr 2/33, 2/1, 2/30 obręb Włocławek KM 124/1 położonych przy ulicy Wienieckiej 49 we Włocławku. Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.12.2016 Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym Szczegóły
Artykuł 06.12.2016 Zarządzenie nr 353/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Szczegóły
Artykuł 06.12.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji transformatorowej SN/nN małogabarytowej oraz linii kablowych SN nN na terenie działek nr 63/3 i 63/4 obręb Włocławek KM 77 położonych przy ul. Planty we Włocławku Szczegóły
Artykuł 06.12.2016 Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji w przedmiocie ilości nasadzeń zastępczych drzew przy ul. Rajskiej 4 – 6. Szczegóły
Artykuł 06.12.2016 Zarządzenie nr 352/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i sprawozdania z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała nr XXVI/152/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani H.S. na działalność Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała nr XXVI/151/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała nr XXVI/150/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała nr XXVI/149/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r.w sprawie wyboru Stałego Sekretarza obrad Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała nr XXVI/148/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wyboru Stałego Sekretarza obrad Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała nr XXVI/147/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym za lokale mieszkalne stanowiące własność lub pozostające w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek zarządzane przez Administrację Zasobów Komunalnych. Szczegóły
« 1 2 3 204 205 »