Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.08.2017 Zarządzenie nr 218/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Miasto Włocławek prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, wraz z prawem własności budynku na niej posadowionego. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.08.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (176/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.08.2017 Wniosek o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów (175/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.08.2017 Decyzja – pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (159/dec/2017) Szczegóły
Artykuł 22.08.2017 Zarządzenie nr 217/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszego wniosku złożonego w otwartym konkursie nr 2 na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2017. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.08.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (158/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.08.2017 Decyzja – pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (157/dec/2017) Szczegóły
Artykuł 21.08.2017 Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.08.2017r w związku z anomaliami pogodowymi w województwie kujawsko-pomorskim w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów (174/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (173/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2017 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (172/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (171/wnio/2017) Szczegóły
Artykuł 21.08.2017 Projekty Uchwał pod obrady XXXIII sesji Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 21.08.2017 Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 21.08.2017 Przewodniczący Rady Miasta Włocławek zwołuje XXXIII sesję Rady Miasta Włocławek VII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017 r., w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11 / 13. Początek obrad o godzinie 9:00. Szczegóły
« 1 2 3 295 296 »