Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.02.2020 Zarządzenie nr 68/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu działania Komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.02.2020 Promocja Gminy Miasto Włocławek poprzez sport. Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Uchwała Nr VII/5/2020 r. Młodzieżowej Rady Miasta z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zorganizowania eventu pn. „Dzień Wiosny na ekologicznie”. Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Uchwała Nr VII/4/2020 r. Młodzieżowej Rady Miasta z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Uchwała Nr VII/3/2020 r. Młodzieżowej Rady Miasta z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Uchwała Nr VII/2/2020 r. Młodzieżowej Rady Miasta z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Zgłoszenie budowy linii kablowej nn-0,4kV oraz rozdzielnic kablowych przy ulicy Celulozowej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hożej 2. Szczegóły
Artykuł 19.02.2020 Zarządzenie nr 67/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (16/dec/2020) Szczegóły
Artykuł 19.02.2020 Zarządzenie nr 66/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości. Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.02.2020 Rozbudowa integracyjnego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9 z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną. Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.02.2020 Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu – III postępowanie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (19/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (15/dec/2020) Szczegóły
« 1 2 3 583 584 »