Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 363/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Nr zarządzenia:
363
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek.
Data podpisania:
21-09-2023
Data wejścia w życie:
21-09-2023

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4b i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 r. poz. 344. poz. 1113, poz. 1463 i poz. 1506), w związku z uchwałą nr VIII/57/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek zmienioną uchwałą nr XXXI/25/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2019 r, poz. 2389 z 2021 r. poz. 1903)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Nie wykonuje się przysługującego Gminie Miasto Włocławek prawa pierwokupu w stosunku do lokalu mieszkalnego nr 15A, stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 38,78 m2, do którego przynależy piwnica o powierzchni 1,83 m2. Z własnością tego lokalu związany jest udział wynoszący 3878/890013 części we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicielom poszczególnych lokali oraz we współwłasności gruntu, położonego we Włocławku przy ulicy Stodólnej 78, oznaczonego numerami działek 65/1 i 92/4, ulicy Łęgskiej 61, oznaczonego numerami działek 53, 55 i 56 oraz ulicy Królewieckiej 1, oznaczonego numerami działek 54/1, 62/4 oraz 57/4 o łącznej pow. 0,7523 ha (Włocławek KM 47), znajdującego się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, będącego przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży Rep. A Nr 10010/2023 z dnia 14 września 2023 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie nr 363/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2023 r. (650,10KB)
  2. DOCXZarządzenie nr 363/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (34,37KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego